AOT fors getroffen door beursmalaise

De terugval van de koersen op de Amsterdamse effecten- en optiebeurs van de afgelopen weken heeft de resultaten over het derde kwartaal van hoekmans- en marketmakersbedrijf AOT fors naar beneden gehaald.

De nettowinst over het derde kwartaal is uitgekomen op 12,3 miljoen gulden, hetgeen 24 procent lager is dan de 16,2 miljoen gulden die de onderneming over dezelfde periode vorig jaar verdiende.

Vooral ten opzichte van de eerste twee kwartalen heeft AOT een gevoelige teruggang moeten incasseren. Over het eerste halfjaar realiseerde het beursbedrijf nog een verdubbeling van de winst. Door de veel lagere resultaten in het derde kwartaal is de winststijging over de eerste negen maanden teruggebracht tot 42 procent, namelijk 52,8 miljoen tegen 37 miljoen gulden over dezelfde periode in 1997. AOT doet geen uitspraak over de winstverwachting in het vierde kwartaal.

AOT heeft zijn handelsposities in Wenen sterk teruggebracht. De Oostenrijkse beurs staat sterk onder invloed van de moeilijke economische omstandigheden in Oost-Europa. AOT is in Wenen marketmaker in een aantal Oost-Europese indexproducten.

De directie van AOT zegt “positief gestemd' te zijn over de overname van Aegon-dochter Bank Labouchere. Het effecten- en optiebedrijf sprak vanochtend berichten tegen over het vastlopen van de overnameplannen.

De goedkeuring van de fusie door de diverse toezichthouders lijkt heel dichtbij. Beursbedrijf Amsterdam Exchanges (AEX) en de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE), toezichthouder op de beurshandel, hadden veel tijd nodig voor goedkeuring van de overname omdat de combinatie hoekmansbedrijf-bank helemaal nieuw is.

AOT heeft de toezichthouders een constructie voorgelegd die uitgaat van een scherpe scheiding tussen de hoekmansactiviteiten en de andere bezigheden van de combinatie.

In beurskringen wordt gemeld dat AEX al zijn fiat heeft gegeven aan AOT.

De secretaris van de STE, E.E. Canneman, zei vanochtend dat de beurstoezichthouder “zeer binnenkort' met zijn besluit naar buiten komt.

“We zitten in de finale fase. Grote hindernissen zijn er niet meer. Het dossier is behoorlijk compleet en ik verwacht niet dat we nog veel meer aanvullende informatie nodig hebben.'