Actie tegen dumping chips

De Europese Unie en Japan gaan een datasysteem opzetten dat de dumping van halfgeleiders voor computers moet voorkomen. In het systeem worden prijsgegevens opgenomen die alleen voor Europese en Japanse antidumping autoriteiten toegankelijk zijn. Door producenten gegevens te laten verstrekken is het zo voor bijvoorbeeld de Europese Commissie makkelijker om klachten over dumping van halfgeleiders te behandelen. Producenten onderling hebben geen toegang tot de gegevens. Volgens de Commissie blijft met het datasysteem de vrije concurrentie gehandhaafd. (ANP)