WERK

De toenemende krapte op de arbeidsmarkt zal, zo voorspellen deskundigen voorlopig alleen maar toenemen. Voor werkgevers wordt het steeds lastiger gekwalificeerd personeel te vinden, maar voor schoolverlaters heeft dat voordelen. Omdat er nog maar weinig opleidingen zijn waarmee de kans op passend werk later gering is, wordt de keuzevrijheid vergroot. Daarbij geldt: hoe hoger het niveau van de opleiding, hoe beter de perspectieven: de arbeidsmarkt heeft grote behoefte aan HBO'ers en academici. De vraag naar hoger opgeleiden zal voorlopig blijven groeien, terwijl mensen met alleen basisonderwijs of alleen een diploma voortgezet beroepsonderwijs in de toekomst juist minder gemakkelijk een baan zullen vinden.

Hoewel de werkgelegenheid in bijna alle bedrijfssectoren toeneemt zijn er aanzienlijke verschillen. Wegens de toenemende `verdienstelijking' van de Nederlandse economie zijn mensen met een economisch-administratieve opleiding, zoals bedrijfskunde en commerciele economie, extra aantrekkelijk voor werkgevers. Daarnaast is er sprake van een toenemende informatisering, waarvan afgestudeerden met een dergelijke opleiding zoals technisch-bedrijfskundigen en programmeurs, kunnen profiteren. Deze trend zet zich voorlopig door.

Studies met goede tot zeer goede perspectieven in 2002:HBO: lerarenopleiding economie en maatschappij; bouwkunde; informatica; vervoer en logistiek; recht en bestuur.WO: bouwkunde; civiele techniek; informatica; bedrijfskunde; accountancy en belastingen.Studies met minder goede perspectieven in 2002:HBO: milieukunde en levensmiddelentechnologie; personeelswerk.WO: kunstwetenschappen. Bron: ROA