Vertrek Bangma schokt politie

De Friese districtschef Cees Bangma is opgestapt als projectleider van het reorganisatieplan van de Friese politie. Aanleiding vormt een conflict met de korpsleiding over zijn bevoegdheden als projectleider.

Bangma, die landelijke bekendheid kreeg door zijn oproep tot een groot protest tegen straatgeweld na de dood van Meindert Tjoelker vorig jaar lijkt het tweede slachtoffer van de haperende reorganisatie bij de Friese regiopolitie te zijn. Bangma weigert commentaar.

Waarnemend korpsbeheerder P. van der Zaag, burgemeester van Smallingerland, besloot de leiding van het reorganisatieproces in handen te geven van waarnemend korpschef L. Diepenhorst.

Van der Zaag betreurt dat Bangma zijn functie als projectleider heeft neergelegd. Hij blijft overigens aan als districtschef van de politie Midden-Friesland. In april dit jaar legde korpschef P. van Brakel zijn functie neer, omdat hij zich niet kon vinden in de constructie waarbij Bangma was aangesteld als projectleider. Volgens Van Brakel zaten Bangma en hij door een onduidelijke taakverdeling te veel in elkaars vaarwater. De toenmalige korpsbeheerder, ex-burgemeester Apotheker van Leeuwarden, schoof Bangma anderhalf jaar geleden naar voren als projectleider om de reorganisatie juist in goede banen te leiden. Zo zou de ontstane crisis bij de Friese politie bezworen kunnen worden.

De Ondernemingsraad van de politie is onthutst over het vertrek van Bangma. Voorzitter O. Bouma zegt niets te begrijpen van Van der Zaags besluit. “Een vreemde zaak dat de projectleider van zijn taak ontheven wordt, terwijl de tijd dringt om het plan rond te krijgen. Wij kunnen deze maatregel niet uitleggen aan de mensen.' Bangma had volgens Bouma juist een begin gemaakt met een gewenste cultuuromslag. Die hield onder meer in dat de chefs van de districten `coachende' leiders zouden zijn. “In een aantal districten zijn te weinig politiemensen. Dan kun je wel mooie ideeen hebben om buurtgericht te werken , maar met te weinig mensen voor het reguliere werk blijft dat louter theorie', aldus Bouma.