VERNIEUWING

Enkele voorbeelden van onderwijsvernieuwing: Probleemgestuurd onderwijs

In het probleemgestuurd onderwijs behandelen studenten in werkgroepen van zo'n twaalf mensen een casus. Ze volgen daarvoor geen hoorcolleges en krijgen van de docent niet te horen hoe een probleem in elkaar zit. Dat moeten ze zelf bedenken. Na bespreking van de casus en gezamenlijk `brainstormen' gaan de studenten naar de bibliotheek om te lezen over het onderwerp. Bij de volgende ontmoeting oppert iedereen zijn oplossing, waarna de docent samen met studenten tot conclusies komt. Het gaat er om dat studenten leren zelfstandig kennis te vergaren: het antwoord op een vraag is minder belangrijk dan de manier waarop je dat vindt.

Bindend studie-advies

Aan de Universiteit Leiden geldt het bindend studie-advies. De universiteit kan een eerstejaarsstudent wegsturen die onvoldoende punten heeft behaald. Het systeem wil stimuleren dat studenten gemotiveerd aan een studie beginnen en er snel achter komen als ze toch de verkeerde keuze hebben gemaakt. Vaak kunnen ze dan al binnen vier maanden overstappen naar een andere opleiding. Een persoonlijke begeleider voert geprekken met de student en evalueert in de loop van het jaar de studievoortgang, zodat een eventueel negatief advies in augustus niet onverwachts komt. Bij ernstige persoonlijke omstandigheden, zoals ziekte, kan een student een afwijzing aanvechten. De universiteit ziet het propedeusejaar als een selectieperiode: wie dat haalt, moet de hele studie kunnen afronden.

Major-minor

Doctoraalstudenten aan de Universiteit van Amsterdam kunnen kiezen voor een major-minor studieprogramma. Ze volgen na hun propedeusejaar bijvoorbeeld een major in scheikunde plus een minor in bedrijfseconomie.

Ze worden zo nog altijd scheikundige, maar een aantal keuzevakken en stageperiodes wordt geschrapt om ruimte te maken voor een jaar bedrijfseconomie. Bedoeling is dat studenten breder worden opgeleid dan uitsluitend met bijvoorbeeld een opleiding scheikunde. Alle combinaties zijn mogelijk, behalve met geneeskunde en tandheelkunde. Het lastige is dat studenten minor-vakken op doctoraalniveau volgen, dus zonder propedeuse. Om de ergste nood te lenigen, is een `instapmodule' bedacht, een `snelcursus' in de basisvakken.

University College Aan de Universiteit Utrecht bestaat sinds kort een University College op Engelse leest geschoeid. Het college is bedoeld voor ambitieuze schoolverlaters die diverse vakken willen combineren en willen doorstuderen in het buitenland. De opleiding duurt drie jaar. Elk studiejaar is verdeeld in twee semesters van 15 weken. Studenten mogen gedeeltelijk hun eigen studieprogramma samenstellen.