Vernietigend Italiaans dopingrapport

In een vernietigend rapport over dopingcontrole in Italie concludeert een onafhankelijke onderzoekscommissie dat in het betaalde voetbal opvallend slordig is gecontroleerd en bewust ruimte is gelaten voor manipulatie van urinemonsters.

Bestuurders die toezicht hadden moeten houden op de dopingcontrole hebben consequent de andere kant op gekeken, zo staat in het rapport dat is opgesteld onder leiding van Carlo Federico Grosso, een gepensioneerde magistraat. Deze situatie doet zich voor in veel sporten, maar de voetbalbond heeft de ruimte voor fraude extra groot gelaten.

Het 65 pagina's tellende rapport, opgesteld in opdracht van minister van cultuur Walter Veltroni, bevat een gedetailleerd overzicht van misstanden en schendingen van regels. Alles bij elkaar ontstaat zo het beeld van “een systeem dat is gericht op de afzwakking van de antidopingcontrole en dat als zodanig verdenking opwekt', schrijft Grosso. “Het is bovendien moeilijk voor te stellen dat het helemaal toevallig is dat de ontdekte onregelmatigheden in het bijzonder de monsters van het voetbal betreffen.'

In een begeleidend commentaar constateert Veltroni dat de organisatiestructuur van de Italiaanse sport moet veranderen. Het Italiaanse Olympisch Comite (Coni) overkoepelt nu alle sportactiviteit en heeft een enorme macht. Wegens de politieke crisis heeft Veltroni zijn eerder aangekondigde plannen om de Coni onder curatele te stellen, nog even voor zich gehouden. Maar ook zijn samenvatting is een aanklacht tegen de verantwoordelijke bestuurders en medici: “In het laboratorium en bij het nemen van de monsters zijn zulke daden begaan dat heel het antidopingbeleid daardoor is gecompromitteerd.'

Het dopingschandaal is afgelopen zomer begonnen, toen de justitie onderzoek ging doen naar aanleiding van uitlatingen van de trainer van AS Roma Zdenek Zeman, en heeft al een aantal koppen geeist. De president van de Coni, Mario Pescante, is afgetreden.

Een aantal technici en artsen die op het antidopinglaboratorium in Rome werkten, zijn ontslagen. Het laboratorium is zijn licentie van het Internationaal Olympisch Comite kwijtgeraakt en is voor drie maanden gesloten.

De onderzoekscommissie wijst op slordigheden bij de dopingcontrole in het algemeen, maar constateert dat bij het voetbal niet meer van louter onzorgvuldigheid kan worden gesproken. Sommige regels van de Federcalcio, de Italiaanse voetbalbond, gingen zelfs direct in tegen de voorschriften voor dopingcontrole van de Coni.

De kritiek concentreert zich op drie punten. In het voetbal is een eerste test van de zuurgraad van de urine om te controleren of het monster is gemanipuleerd, facultatief gemaakt. De test wordt in de praktijk weggelaten, ook al omdat in de speciale controleset die in opdracht van de Federcalcio is gemaakt, de benodigde spullen daarvoor ontbreken.

Bovendien werden de genomen monsters op het laboratorium lang niet allemaal onderzocht. De besluitvorming over welke wel en welke niet is bijzonder ondoorzichtig en in ieder geval niet bepaald door het lot. Een derde punt van kritiek is dat de documentatie die twee jaar bewaard had moeten blijven, grotendeels verdwenen is. Al zijn eerder deze week bij de verwarmingsketels op het lab nog wat oude dozen gevonden.

    • Marc Leijendekker