Verdachten hoeven niet mee te werken; Wet computercriminaliteit

In de nieuwe Wet computercriminaliteit is het artikel geschrapt dat verdachten verplicht geheime sleutels af te geven aan de politie.

Dat maakte het hoofd wetgevingszaken van het ministerie van Justitie A. Patijn, gisteren bekend op een bijeenkomst over Internet en recht.

De reden om het artikel niet op te nemen in het definitieve wetsvoorstel, dat binnenkort door de Raad van State wordt behandeld, is de aanhoudende kritiek van juristen. In de juridische vakbladen is fel geprotesteerd tegen de medewerkingsverplichting voor de verdachte, omdat deze indruist tegen het principe dat een verdachte nooit actief hoeft mee te werken aan zijn eigen vervolging. Ook de Orde van Advocaten had bezwaar gemaakt tegen de bepaling.

Patijn deelt deze kritiek. Hij zei dat het “de politielobby' was geweest die ervoor had gezorgd dat de bepaling werd opgenomen in het oorspronkelijke voorstel.

Volgens advocaat-generaal J. Wubbe van het openbaar ministerie is de nieuwe wet die de bevoegdheden van politie en justitie op Internet en geautomatiseerde omgevingen aanmerkelijk uitbreidt, nodig omdat de opsporingsautoriteiten een achterstand hebben opgelopen. Wubbe is van mening dat politie en justitie andere bevoegdheden nodig hebben om criminaliteit op Internet beter te kunnen bestrijden. Politie en justitie zijn de afgelopen maanden vaak bekritiseerd door de Tweede Kamer en maatschappelijke organisaties wegens de gebrekkige aanpak van kinderporno op Internet.

Volgens Patijn moet de wetgever niet te veel op de techniek vooruitlopen. Hij voorspelde dat de komende vijf jaar niet de afwezigheid van politie en justitie op Internet politici en burgers zorgen zal baren, maar een teveel aan overheidscontrole. Als voorbeeld noemde hij Echelon, de afluisterpraktijken van de Amerikaanse geheime dienst NSA.

De verantwoordelijkheid van Internetproviders verandert aanzienlijk in de nieuwe Wet computercriminaliteit.

Aanbieders kunnen in de toekomst worden vervolgd voor strafbare feiten die door abonnees worden gepleegd. Vooruitlopend op de nieuwe wet wil het Korps landelijke politiediensten een bestand aanleggen van Internetbedrijven (providers en andere dienstenaanbieders) die kinderpornonieuwsgroepen doorgeven. Ook moeten elektronische dienstverleners opgeven hoeveel klanten van buitenlandse afkomst zij hebben.

Ook de aftapverplichtingen van Internetaanbieders veranderen. Volgens de huidige Wet computercriminaliteit is het onduidelijk of Internetaanbieders moeten meewerken aan verzoeken van de rechter-commissaris om verdachte abonnees af te tappen. Advocaat-generaal Wubbe vindt dat Internetproviders verdachten moeten aftappen, omdat zonder de medewerking van die bedrijven niet de benodigde informatie over strafbare feiten boven water komt.

    • Marie-José Klaver