`Thuiszorg is nog steeds niet op orde'

In de thuiszorg zijn nog steeds geen betrouwbare cijfers beschikbaar over de omvang van wachtlijsten, de duur van de wachttijden, het aantal mensen dat een beroep doet op thuiszorg en deze ook daadwerkelijk krijgt.

Staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn) wil dat de sector op korte termijn de informatievoorziening verbetert. Zij zal dit laten vastleggen in de meerjarenafspraken die eind dit jaar met de thuiszorg moeten worden gesloten. Vliegenthart zei dit gisteren in de Tweede Kamer tijdens een discussie over de gang van zaken in de thuiszorg.

Alle fracties vroegen Vliegenthart met spoed een einde te maken aan de wachtlijsten in de thuiszorg. Ze hekelden daabij de thuiszorgorganisaties die tot dusver niet in staat zijn gebleken met betrouwbaar cijfermateriaal de omvang van het wachtlijstprobleem aan te geven. Haar voorganger Terpstra meldde de Kamer eind juli dat het aantal wachtende clienten waarschijnlijk niet was toegenomen.

Gebrek aan geld is in de thuiszorg niet langer het grootste probleem, zo liet Vliegenthart gisteren doorschemeren. Het aantal instellingen dat kampt met niet of moeilijk te vervullen vacatures neemt hand over hand toe, aldus de staatssecretaris.

Vliegenthart weigerde gisteren om al op voorhand extra geld te steken in de thuiszorg in de IJmond, iets waar de Kamer om vroeg. Deze organisatie wordt met faillissement bedreigd, onder meer door de bouw van dure kantoren. “Wij gaan niet zo maar extra geld geven aan instellingen die door slecht management en te dure kantoren in de problemen komen. We zullen binnenkort wel overleggen met het zorgkantoor om na te gaan hoe kan worden voorkomen dat patienten er de dupe van worden', aldus Vliegenthart.