Subsidie-ijsberg

In zijn artikel `De subsidie-ijsberg'(NRC Handelsblad, 1 oktober) schrijft Flip de Kam onder meer dat `eigenwoningbezitters een miljardenvoordeel genieten, doordat zij bij het invullen van hun aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting slechts een laag bedrag als `huurwaarde'van hun eigen huis in aanmerking hoeven te nemen'.

De mening dat de huurwaarde te laag is, kom ik de laatste tijd wel vaker tegen. Ik vind dat echter een oneerlijke voorstelling van zaken. De huurwaarde is namelijk niet de economische huurwaarde, maar het saldo van huurwaarde en bijna alle kosten, lasten en afschrijving. Vroeger was de op het aangiftebiljet in te vullen huurwaarde veel hoger, maar daar stond tegenover dat onderhoudskosten en dergelijke konden worden worden afgetrokken (ongeveer zoals een verhuurder ook thans nog de inkomsten en uitgaven van zijn verhuurde woning moet opgeven).

Destijds is besloten dat deze kosten niet meer mochten worden afgetrokken.

Tegelijkertijd werd - als compensatie - het huurwaardeforfait verlaagd. Dan moet men nu niet verbaasd constateren dat de in te vullen huurwaarde zo laag is. Door politici wordt wel eens gespeeld met de gedachte de huurwaarde te verhogen als het niet mogelijk is de af te trekken hypotheekrente te beperken of te begrenzen. Dit zou uitermate onrechtvaardig zijn tegenover eigenwoningbezitters, die door spaarzaam gedrag geen of nog maar een beperkte hypotheekschuld hebben.

    • Drs. S.P. van der Zee