Sinds 1990 helft meer misdrijven met geweld

De criminaliteit is in de jaren negentig verhard. Sinds 1990 is het aantal geregistreerde geweldsmisdrijven met de helft toegenomen en steeg het aantal vernielingen met een kwart. Vooral het aantal mishandelingen steeg, met 68 procent, sterk.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die zijn gebaseerd op aangiften bij de politiekorpsen. In 1997 registreerde de politie in totaal ruim 1,2 miljoen misdrijven. Dat is bijna 3 procent meer dan het jaar daarvoor.

Geweldsmisdrijven die in 1997 het vaakst werden gepleegd waren mishandeling, bedreiging gewapende overval en straatroof. Hiervan werd 74.000 maal proces-verbaal opgemaakt. Verdeeld over het aantal inwoners zijn dat zes geweldsmisdrijven per duizend inwoners tussen 12 en 79 jaar.

Misdrijven die het vaakst voorkomen zijn diefstal, inbraak en verduistering. Deze vermogensmisdrijven zijn sinds 1995 jaar wel in aantal afgenomen, van 75 naar 69 procent van alle misdrijven. In 1997 registreerde de politie 840.000 vermogensmisdrijven.

Volgens het CBS heeft de aandacht voor inbraakpreventie succes. Het aantal diefstallen uit woonhuizen is voor het eerst sinds 1994 weer lager dan 100.000.

Over ongeveer een maand hoopt het CBS een preciezere verdeling te kunnen publiceren in soorten geweldsmisdrijven, zoals bedreiging verkrachting of mishandeling. Probleem bij het inventariseren van aangiften is dat de regiokorpsen niet allemaal hetzelfde computerregistratiesysteem gebruiken. De grote steden bijvoorbeeld hebben een afwijkend registratiesysteem, omdat gegevens daar veel eerder geautomatiseerd werden opgeslagen dan in andere korpsen.