Randgemeenten tegen aansluiting bij Den Haag

De inwoners van vijf Haagse randgemeenten hebben zich gisteren in een volksraadpleging massaal gekeerd tegen de herindelingsplannen van de provincie Zuid-Holland.

Volgens die plannen worden vanaf 1 januari delen van de randgemeenten bij Den Haag gevoegd. Van de ongeveer 120.000 stemgerechtigden hebben 90.385 inwoners (74,2 procent) hun stem uitgebracht. Daarvan stemden in totaal 88.562 tegen het voorstel van GS. Slechts 1.670 stemden voor. De volksraadpleging heeft geen enkele juridische waarde. Provinciale Staten spreken zich op 6 november over de herindeling uit.