Parijs blokkeert investeringsakkoord

Het al jaren slepende overleg over een akkoord voor liberalisering van de internationale investeringen lijkt definitief te mislukken. Frankrijk liet gisteren weten niet meer verder te willen praten.

De onderhandelingen begonnen in 1995 in het kader van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), waarin de belangrijkste industrielanden zijn vertegenwoordigd. Er is al geruime tijd een impasse. De OESO liet gisteren weten ondanks het Franse besluit vast te houden aan de voor 20 en 21 oktober vastgestelde nieuwe onderhandelingsronde op haar hoofdkwartier in Parijs.

Het multilaterale investeringsakkoord (MAI) zou in de plaats moeten komen van de bestaande lappendeken van 1.600 bilaterale verdragen. Er bestaat breed maatschappelijk verzet. Tegenstanders vrezen dat internationale concerns vrij hun gang kunnen gaan, zonder milieu- en arbeidsnormen in acht te nemen. Frankrijk is bovendien bang dat er geen ruimte meer zal blijven voor het beschermen van cultureel erfgoed tegen bij voorbeeld Amerikaanse mediaconcerns.

De Franse premier Jospin zei gisteren tot de conclusie te zijn gekomen dat het voorliggende ontwerp voor een MAI niet meer valt te veranderen. Hij wil “nieuwe onderhandelingen op een totaal andere basis waarbij alle belanghebbenden zijn betrokken'. Het aangewezen forum daarvoor vindt Jospin de wereldhandelsorganisatie WTO, waarbij 130 landen zijn aangesloten. Frankrijk zal zijn ideeen bespreken met zijn Europese partners.

Jospin plaatste het Franse besluit ook tegen de achtergrond van de “irrationele' bewegingen die de financiele markten de laatste tijd vertonen. “Gezien deze beroering lijkt het ons niet verstandig dat particuliere belangen een te sterke aanslag doen op de soevereiniteit van staten, die de hoofdrolspelers moeten blijven in het internationale leven.'(DPA, AFP, ANP)