Oppositie Moskou faalt in Doema

De Russische oppositie in het parlement is er gisteren niet in geslaagd president Jeltsins macht te beperken. Jeltsin zelf ging tegen het advies van zijn artsen in weer in het Kremlin aan het werk.

In de Doema haalden gisteren vijf amendementen op de grondwet niet de vereiste tweederde meerderheid. De amendementen waren voorgesteld door de oppositie, die de bevoegdheden van Jeltsin wil inperken en die van het parlement vergroten. De belangrijkste was bedoeld om het parlement de bevoegdheid te geven commissies te vormen en het werk van ministers en staatsbureaucraten aan een speciaal onderzoek te onderwerpen. Dit amendement kreeg dertien stemmen te weinig om te worden aangenomen. Een tweede amendement dat het niet haalde gaf de Doema het recht de benoeming van vice-premiers en enkele belangrijke ministers goed of af te keuren; tot nu toe mag de Doema zich alleen uitspreken over de benoeming van de premier. Een derde grondwetswijziging die het gisteren niet haalde betrof het recht van de Doema ministers weg te sturen.

In de Doema kwam gisteren een speciale parlementscommissie, die onderzoekt of de president moet worden afgezet, tot de conclusie dat de Russische inval in Tsjetsjenie als reden voor impeachment niet voldoet. De communisten proberen tegen Jeltsin een impeachmentprodecure op gang te brengen. De Doema kwam gisteren ook niet tot de aanvaarding van een motie waarin de president werd opgeroepen wegens zijn tekortschietende sociale beleid. De motie kwam elf stemmen te kort om te worden aangenomen.

Jeltsin zelf ging gisteren weer aan het werk, hoewel artsen hem een week rust hadden voorgeschreven. Hij brak deze week een bezoek aan Kazachstan af en heeft volgens het Kremlin tracheo-bronchitis. Hij ontving gisteren premier Primakov en twee ministers. Toen Primakov hem wees op het doktersadvies zei Jeltsin met een wegwerpgebaar: “Niet naar luisteren.' De president maakte een vermoeide en stijve indruk, maar hij gebaarde druk en maakte grapjes. (AFP, Reuters, AP)