Nieuwe directeur Joods Historisch

Het bestuur van het Joods Historisch Museum in Amsterdam heeft drs. Rivka Weiss-Blok met ingang van 1 december benoemd tot directeur van het museum. Zij volgt Judith Belinfante op, die in mei afscheid nam van het museum in verband met haar verkiezing tot lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Mevrouw Weiss studeerde kunstgeschiedenis en is op dit moment conservator Europese kunst in het Israel museum in Jeruzalem. Ze heeft al eerder met het Joods Historisch Museum samen reizende tentoonstellingen georganiseerd.