Niemand in Hogerhuis democratisch gekozen

De huidige 1.166 leden van het House of Lords, zijn geen van allen democratisch gekozen. Ruim de helft heeft de zetel geerfd van een overleden ouder: dit zijn de 633 adellijke hereditary peers. De 507 zogeheten life peers zijn burgers - niet zelden particuliere weldoeners van een partijkas of oud-parlementariers - die door de koningin voor het leven in de adelstand zijn verheven op voorspraak van de premier. En ten slotte zijn er 26 bisschoppen en aartsbisschoppen die samen de Lords Spiritual vormen.

Gemeten over het Hogerhuis als geheel zijn de Tories met 471 leden in de meerderheid. Labour heeft er 166; de Liberal-Democrats 68. Een tegenwicht vormen de 322 niet-partijgebonden Lords (crossbenchers) plus 139 anderen: de clerus en vertegenwoordigers van Justitie, de Law Lords die ook voor het leven zijn benoemd.

Onder de erfelijke leden is de Tory-meerderheid ten opzichte van Labour overweldigend: 300 tegen achttien. Onder de life peers ligt de krachtsverhouding minder extreem: 172 Tories tegen 148 voor Labour. Onder de erfelijke Lords zijn er 291 niet-partijgebonden, tegen 144 bij de life peers.

Het House of Lords bestaat sinds de veertiende eeuw als zelfstandig orgaan dat moet waken tegen te grote invloed van de monarch of het Lagerhuis - door nieuwe wetten te herzien, onafhankelijke aanbevelingen te doen en als Hof van Beroep.

In 1911 gaven de Lords formeel het recht op om de staatsbegroting te blokkeren. Ook werd besloten de erfelijke Lords te vervangen door een `gekozen Kamer', maar door de Eerste Wereldoorlog kwam daarvan niets terecht. In 1949 werd de macht van de Lords om wetgeving tegen te houden verder beknot. Sinds 1958 kan de regering burgers een niet-erfelijke adellijke titel bezorgen die recht geeft op een zetel in het Hogerhuis. In dat jaar zaten ook voor het eerst vrouwen in het House of Lords.

Sinds 1963 mogen erfelijke Lords afstand doen van hun titel. De prominente Labour-rebel Tony Benn, voorheen Sir Anthony Wedgwood Benn, hoefde daardoor niet zijn zetel in het Lagerhuis op te geven om zijn overleden vader in het Hogerhuis op te volgen. Benn bestrijdt al decennia lang het erfelijke lidmaatschap van de Lords. “Stel je voor dat de tandarts of een piloot toegeeft dat hij weliswaar geen diploma heeft, maar dat z'n vader een prima tandarts of piloot was,' zei hij onlangs in een Lagerhuis-debat.