Mijnbouw

Correspondent Karin Jusek behandelt in NRC Handelsblad van 8 oktober de fraude en het ontduiken van voorschriften bij ondergrondse winning in Oostenrijk, in het kader van de mijnramp te Hassing. Kennelijk is ze niet op de hoogte van de term Bergbau als het winning van grondstoffen ondergronds betreft.

Ambtenaren die op het naleven van voorschriften controleren (Nederl. Staatstoezicht op de mijnen) zijn de autoriteiten van het Bergamt en hebben met bergen geen relatie, hoewel mijnontginningen dikwijls in gebergten zijn gevestigd. Met peilers, volgens uw correspondent horizontale gangen die voor de controle zouden worden dichtgemaakt, zal bedoeld zijn de winningsvelden van ondergrondse mineralen, die in de Nederlandse mijnbouw als pijlers bekend zijn.

    • F.H.G. Engelen