Lek inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting bevat een niet eerder gesignaleerd lek waarvan sommige vermogenden gebruik kunnen maken. Het gaat om mensen met een eigen BV die geld willen doorschuiven naar hun kinderen.

Zij kunnen hun kinderen dan de fiscale status van aanmerkelijk-belanghouder geven door hun (ieder) vijf procent van het aandelenkapitaal van de BV toe te kennen. Vervolgens kunnen hun voordelen uit die BV, zoals dividend of verkoopwinst, worden toegekend tegen een speciaal belastingtarief van 25 procent. Maar doordat de kinderen net als iedere burger een belastingvrije som hebben en bovendien kunnen profiteren van de zogeheten invorderingsvrijstelling, kan men hun een bedrag van meer dan 10.000 gulden belastingvrij doen toekomen.

Als de ouders datzelfde bedrag zelf uit de BV zouden halen en vervolgens aan de kinderen zouden schenken, was enige duizenden guldens aan belasting verschuldigd geweest. Het lek wordt door de Rotterdamse hoogleraar Leo Stevens vandaag gesignaleerd in het Weekblad fiscaal recht. “Alle ingredienten voor een confectie-achtige besparingsconstructie zijn aanwezig. Het is maar beter die meteen in de kiem te smoren', aldus Stevens in het toonaangevende fiscale vakblad. De hoogleraar stuitte op het lek tijdens een poging tot herformulering van het bestaande artikel in de inkomstenbelasting dat de toedeling van inkomsten aan kinderen regelt.