Iran

In uw artikel van 21 september `VS splijtzwam voor leiders Iran' stonden enkele vooringenomen punten met betrekking tot de Mujahedeen en het Iraanse verzet, die verduidelijking behoeven.

In het artikel werd beweerd dat de Iraanse verzetsbeweging wordt gehaat en gevreesd door de tegenstanders van het islamitische regime. Deze bewering is in tegenspraak met de werkelijkheid. Welke tegenstanders van de religieuze dictatuur van de mullahs zouden iets te vrezen kunnen hebben van een verzetsbeweging die in het kader van de vrede, vrijheid en democratie in Iran al de levens van 120.000 van zijn leden en aanhangers heeft opgeofferd.

De lijst van martelaren van het Iraanse verzet is zo indrukwekkend omdat het namen bevat van allerlei soorten mensen. Dit betekent dat het duidelijk een massieve volksbeweging is die een natie vertegenwoordigt tegen geisoleerde en verachte mullahs.

Welnu, deze tegenstanders van het regime die verzet vrezen zijn niemand minder dan agenten van de geheime dienst van het regime die onder het mom van oppositie geruchten verspreiden en terroristische actie uitvoeren tegen Iraanse vluchtelingen.

Voor zover het artikel betrekking heeft op het Iraanse verzet, dit geniet de steun van een overweldigende meerderheid van het Iraanse volk.

Het artikel haalde ook een lid van de garde van het regime aan die zei dat de Verenigde Staten “zouden moeten stoppen met het helpen van het zionisme en het internationaal terrorisme' en dat zij de Mujahedeen van het volk zijn. Het is bedroevend dat dergelijke frivole en absurde zinnen van de garde gericht tegen het Iraanse verzet in NRC Handelsblad worden afgedrukt.

    • H. Abedini
    • Volks Mujahedeen Iran