Interpolis en GUO richten bestrijder ziekteverzuim op

Verzekeraar Interpolis, uitzendbureau Adecco, zorgverzekeraar CZ Groep en arbodienst/uitvoeringsinstelling Stigas GUO Groep beginnen per 1 november samen een onderneming voor reductie van ziekteverzuim. Ze nemen elk voor een kwart deel in het bedrijf, Compaan Verzuimbeheersing in Tilburg.

Compaan krijgt geen eigen verkoopapparaat. De diensten van Compaan zullen voornamelijk aan de man worden gebracht door de Rabobank moederbedrijf van Interpolis. Van de voornaamste doelgroep van Compaan het midden- en kleinbedrijf, bankiert ongeveer de helft bij de Rabobank.

Compaan wil onder meer proberen ziekteverzuim terug te dringen door te bemiddelen bij conflicten op het werk en door werknemers die wachten op behandeling in het ziekenhuis te laten helpen in ziekenhuizen met korte wachtlijsten.

De oprichting van Compaan volgt op een proef waarbij de vier participanten zeventig zieke werknemers begeleidden. In 60 procent van de gevallen leidde dit tot terugdringing van het ziekteverzuim.

Compaan boekt geen eigen omzet; het fungeert alleen als intermediair tussen de vier deelnemers. Die hopen wel hun eigen omzet op te krikken. Interpolis denkt via Compaan, waar vijftien tot twintig mensen komen te werken, jaarlijks 50 tot 60 miljoen gulden omzetgroei te realiseren en vier tot vijf procent te besparen op de schadelast van verzuimverzekeringen.

Verzuimverzekeringen zijn nu nog verliesgevend. Sinds werkgevers door de privatisering van de Ziektewet zelf loon moeten doorbetalen bij ziekte, hebben zij dit risico massaal ondergebracht bij commerciele verzekeraars. Die verkeken zich op de schadelast en moesten de premie van verzuimverzekeringen al naar boven bijstellen. Interpolis zal dat in 1999 waarschijnlijk opnieuw doen.

Compaan loopt zich alvast warm voor de verdere privatisering van de sociale zekerheid in 2001. De uitvoering van WW en WAO wordt dan geprivatiseerd en de bestaande uitvoeringsinstellingen voor sociale zekerheid (uvi's) verliezen hun monopoliepositie.

Commerciele verzekeraars willen een graantje meepikken van deze markt en knopen nu alvast betrekkingen aan met uvi's, zoals de vorming van Compaan laat zien. Verzekeraar Nationale-Nederlanden maakte vorige week bekend met SFB de joint venture Keerpunt op te richten, die WAO'ers aan werk moet helpen.

    • Jochen van Barschot