`Intensiever vuurwapens opsporen'

Het aantal vuurwapenincidenten neemt zo fors toe, dat de opsporing van illegale vuurwapens structureel intensiever moet worden aangepakt.

Dit constateert het landelijk projectbureau Aanpak Illegale Vuurwapens. “Het aantal inbeslagnemingen moet veel hoger worden', aldus korpschef E.T. van Hoorn van de politieregio Brabant-Noord in het Bulletin Aanpak Illegale Vuurwapens. Van Hoorn, portefeuillehouder Vuurwapencriminaliteit in de Raad van Hoofdcommissarissen, leidt het bureau.

Volgens een woordvoerder baseert Van Hoorn zich op cijfers van de divisie Centrale Recherche Informatie (CRI). Bij de CRI werden in 1995 nog 1.058 in beslag genomen vuurwapens en handgranaten geregistreerd. In 1997 was dat aantal toegenomen tot 1.718. Bovendien nam het aantal bij de CRI geregistreerde met vuurwapens gepleegde moorden en pogingen tot moord fors toe, van zestig in 1995 tot 108 in 1997.

Volgens Van Hoorn moeten naar voorbeeld van de korpsen Rotterdam-Rijnmond en Gelderland-Midden bij alle korpsen weer Regionale Bureaus Wapens en Munitie worden opgericht. Ook moet onder meer bij iedere politiemedewerker de kennis over vuurwapens worden verbeterd om het aantal in beslagnemingen te doen toenemen en moet landelijk overzich behouden worden in een landelijk platform waarin onder meer het openbaar ministerie en de divisie Centrale Recherche Informatie (CRI) deelnemen.

De Raad van Hoofdcommissarissen heeft op de aanbevelingen positief gereageerd, aldus een woordvoerster. Het Algemeen Politieblad concludeert in het laatste nummer dat de aanpak van illegale wapens sinds de reorganisatie van de politie `zo goed als verdampt' is.