HBO's vaker in financiele problemen; 15 scholen in gevarenzone

Steeds meer HBO-instellingen raken in de financiele problemen. Achttien van de 54 hogescholen sloten het jaar 1997 af met een tekort, het aantal hogescholen met onvoldoende liquide middelen steeg van 12 naar 17.

Vijftien hogescholen zullen ingrijpend moeten saneren of zelfs fuseren om het hoofd boven water te houden. Dit blijkt uit een analyse van de jaarrekeningen over 1997 uitgevoerd door het onafhankelijke vakblad HBO-journaal dat vandaag verschijnt. De toename van het aantal studenten en de overheidsbezuinigen - de komende kabinetsperiode moet het HBO 160 miljoen extra bezuinigen op een budget van 1,4 miljard - zijn volgens de HBO-raad, koepel van de HBO-instellingen, de oorzaak van de problemen.

“Het HBO kampt met een structurele onderbekostiging', zegt A. de Graaf, directeur van de HBO-raad. Sinds 1991 is het budget van het HBO niet meer toegenomen. Per afgestudeerde is het budget ten opzichte van 1992 met 20 procent gedaald. Tot 2002 is een verdere daling van tien procent voorzien. Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren.'

Drie van de vijftien meest armlastige scholen, de Hogeschool Midden-Brabant de Hogeschool IJselland en de Enschedese kunstacademie hebben inmiddels na een sanering, aansluiting gevonden bij grote hogescholen in de regio.

Vier anderen - Constantijn Huygens, De Horst de (agrarische) Hogeschool Delft en de Hogeschool Alkmaar hebben vergaande fusieplannen. De overige zes proberen op eigen kracht uit de rode cijfers te komen.

Fusie is voor deze scholen lastig omdat er, zoals bij de Hogeschool Zeeland - geen andere hogeschool in de buurt is. Of omdat het vanwege hun specifieke signatuur - zoals de (orthodox) Gereformeerde Hogeschool Zwolle - moeilijk is om aansluiting te vinden bij andere scholen.

De Fontys hogescholen, die deze week in de publiciteit kwamen nadat zij een ingrijpende bezuinigingsronde hadden aangekondigd, zitten er relatief nog warmpjes bij.

Toch kelderde het positieve resultaat van bijna tien miljoen in 1996 naar een miljoen tekort in 1997. Bestuursvoorzitter Verbraak: “We hebben besloten om nu actie te ondernemen om verdere problemen te voorkomen. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om weer in de zwarte cijfers te komen.'