Geen druk op VN om betalen van schulden

Nederland zal de Verenigde Naties niet onder druk zetten om uitstaande claims van Defensie op de volkerenorganisatie betaald te krijgen. “Zo gaan we niet met de VN om', zei minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) daarover gisteren in de Tweede Kamer.

De VN zit zeer krap bij kas, onder meer wegens hoge kosten van het toenemende aantal vredesoperaties en de jarenlange weigering van het Amerikaanse Congres om, zolang het VN-apparaat niet gemoderniseerd en afgeslankt is, in te stemmen met betaling van de contributie van de VS.

Nederland is vorige week door de Algemene Vergadering van de VN voor twee jaar gekozen als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad. In de campagne daarvoor had Van Aartsen vorige maand bij de VN in New York onder meer benadrukt dat Nederland stipt een verhoudingsgewijs hoge contributie betaalt. Ook had hij, omdat dit volgens hem nauwelijks bekend is, de Nederlandse rol als belangrijke co-financier van organisaties als de FAO, Unesco, IMF en Wereldbank onderstreept.

Op claims van Defensie wegens de Nederlandse bijdragen aan VN-vredesoperaties is tot nu toe 35 miljoen gulden ontvangen. Daarnaast bestaan nog vorderingen van 52 miljoen over 1997 en van 31 miljoen over 1998, zei Van Aartsen. De minister wilde gisteren overigens nog niet onthullen wie per 1 januari 1999 de Nederlandse vertegenwoordiger in de Veiligheidsraad zal worden.