ETA-gevangenen overgeplaatst

De Spaanse regering heeft vanochtend besloten vier gevangenen van de Baskische afscheidingsbeweging ETA “om gezondheidsredenen' over te plaatsen naar gevangenissen in de regio Baskenland. Hoewel het kabinet onderstreepte dat de overplaatsing geen wijzinging inhoudt van het reguliere gevangenenbeleid, wordt de overplaatsing gezien als een eerste gebaar naar ETA, die vorige maand een wapenstilstand voor onbepaalde tijd afkondigde. ETA heeft steeds op de overplaatsing van gevangen terroristen aangedrongen. De regering houdt vast aan de eis dat er pas met ETA gepraat wordt als de beweging definitief zijn wapens neerlegt.