Debat over asielbeleid: `Zo komen we er niet uit'

Felle woordenwisselingen kenmerkten gisteren het debat in de Tweede Kamer over over het asielbeleid van staatssecretaris Cohen.

Er zitten slechts enkele zomermaanden tussen het laatste asieldebat van Paars-I en het eerste asieldebat van Paars-II, gisteren. Maar de stemming is veranderd. De VVD kreeg bijna ruzie met coalitiepartners PvdA en D66 en oppositiepartij GroenLinks.

Ook de hoofdrolspelers zijn veranderd. Staatssecretaris Schmitz heeft plaats gemaakt voor partijgenoot Cohen. Het Tweede-Kamerlid Rijpstra (VVD) heeft gewisseld met fractiegenoot Kamp. Middel heeft een prominentere rol binnen de PvdA gekregen. En het aanstormende talent Halsema heeft in GroenLinks haar collega Rabbae opgevolgd. Alleen de specialisten van D66 en CDA, Dittrich en Verhagen, zijn gebleven.

Het debat ging over de maatregelen van het kabinet om de noodsituatie in de opvang van asielzoekers te verlichten, waaronder de omstreden opvang van nieuwe asielzoekers in legertenten in Ermelo.

Kamp zette de toon door aan te dringen op extra maatregelen om de komst van asielzoekers te beperken en uitgeprocedeerde asielzoekers daadwerkelijk uit te zetten. Kamp: “Meer dan de helft van de Irakezen zijn geen vluchteling en mogen dus niet komen. Maar komen ze toch, dan mogen ze blijven. [...] Mensensmokkelaar nemen de overheid grootschalig bij de neus.' En door de grote stroom asielzoekers wordt “het proces van integratie negatief beinvloed'. Halsema: “Wilt u beweren dat asielzoekers zorgen voor slechte integratie?'

Kamp: “Ik zie dat minderheden moeite hebben met aanpassing. En onder hen bevinden zich toegelaten vluchtelingen.'

Middel verweet Kamp geen kennis van zaken te hebben: “Tsja, u bent nieuw.' Kamp zou ook afstand nemen van het beleid van het vorige kabinet waar de VVD mede voor verantwoordelijk was.

Kamp: “Ik kom met oplossingen en u zit alleen maar tegen te stribbelen. U stelt alleen voor Ermelose tenten te vervangen door Leidse tenten. Maar zo komen we er niet uit.' Tegen Halsema: “U bent heel talentvol. In het opperen van bezwaren.'

In het heetst van de woordenstrijd verloren de Kamerleden de gebruikelijke omgangsvormen uit het oog.

Middel tegen Verhagen: “Maxime, hou toch op!'

Dittrich tegen Kamp, die na een interruptie de draad van zijn verhaal kwijt was: “Ach, het stelde toch niet veel voor.'

Kamp werd tijdens zijn betoog 39 keer onderbroken.

Vanmorgen keken de twee hoofdrolspelers, Middel en Kamp, desgevraagd op het debat van gisteren terug.

VVD'er Kamp: “Al die interrupties tekent het wel een beetje. Deze manier van debatteren bevordert de sfeer van samenwerking niet. Het gaat hier om een moeilijk probleem en ik vind dat je dat dus duidelijk moet neerzetten. Maar als je het buiten de Kamer doet, vinden ze dat je het binnen de Kamer moet zeggen, en als je dat dan doet, is het weer niet goed. Het lijkt wel of ze de waarheid niet willen zien. Maar ik zit al 21 jaar in de politiek en ik kan incasseren als het moet. Het gaat ook niet om mij, het gaat om het probleem.'

PvdA'er Middel: “Dit is absoluut niet de manier waarop het debat moet worden gevoerd. We hebben in het regeerakkoord afspraken gemaakt over een streng maar rechtvaardig asielbeleid. Wat je nu ziet is dat de VVD daaraan voorbij schiet. De VVD wekt de schijn, bedoeld of onbedoeld, dat het hier gaat om criminelen. Als dit de nieuwe stijl van de VVD is nadat ze Rijpstra van het onderwerp hebben afgehaald, dan betreur ik dat bijzonder. Rijpstra wist in de tweede helft van de vorige kabinetsperiode steeds beter waar het om ging. Dat kun je van deze meneer niet zeggen. Maar het is niet aan ons om de toon van de VVD te bepalen.'