Dag

Sinds de samenvoeging van de twee krantenbedrijven Perscombinatie en Dagbladunie (met ondermeer NRC Handelsblad en Algemeen Dagblad) heb ik een nieuwe baas, PCM Uitgevers geheten. Een dynamische baas, die het volgende millennium barstensvol nieuwe ideeen en initiatieven tegemoet treedt.

Hoe is het om zo'n baas te hebben? Heerlijk. Het is alsof je ook als werknemer opeens vers bloed door je aderen voelt suizen.

Deze week werden de werknemers verblijd met de eerste uitgave van Futura Nieuws een `nieuwsbrief van het concernstrategie-team'. Dit team moet voor het jaar 2008 een strategie `op concernniveau' ontwikkelen. De basis daarvoor zal de `strategische intentie' zijn. Vroeger noemden we zoiets gewoon `het doel', maar organisatieadviseurs houden nu eenmaal van spierballen in hun taal.

Goed. `Strategische intentie' dus. Wat houdt dit nu precies in? Dit: “PCM uitgevers is de Uitgever in het Nederlands cultuurgebied die een interactieve en duurzame band met consumenten en organisaties nastreeft binnen het spectrum van informatie, opinie, cultuur educatie [sic] en ontspanning, bekend als de beste merkenontwikkelaar.' Men voegt hieraan toe: “Als je deze zin leest, dan denk je aan een compromis waarbij veel betrokkenen hun ei kwijt moeten. Nu, dat is ook zo.'

Je zou van `de beste merkenontwikkelaar' die zo graag een duurzame en interactieve band met zijn consumenten nastreeft, niet alleen wat mooier Nederlands, maar ook iets meer duidelijkheid verwachten. Vinden we die misschien elders in Futura Nieuws?

Ik heb de brochure drie keer gelezen en stuitte daarbij op begrippen als `legenda', `processtappen' de SPMM (`Strategische Product Markt Matrix'), `ontwikkelingsdoelen' `definiering migratiepad', `kerncompetenties' en `issueteams', maar ik heb als eenvoudige werknemer nog steeds geen flauw idee wat mijn dynamische baas nu precies van plan is met al die kranten en boeken die hij uitgeeft. Hij noemt ze nauwelijks, hij zegt alleen dat het beter is om naast kranten geen spijkerbroeken te maken.

Dat moeten we goed onthouden voor het geval die organisatiejongens opeens vreemde processtappen gaan zetten in hun Strategische Product Markt Matrix.

Verder beklemtoont het Futurateam dat de hele aanpak is gebaseerd op `mentale stretch'. “Dit betekent dat de deelnemers van Futura het uiterste en zelfs het onvoorstelbare moeten accepteren als mogelijke ontwikkelingen voor de toekomst.'

Na deze brochure ben ik inderdaad op alles voorbereid.

    • Frits Abrahams