Congres VS akkoord met bijdrage IMF; Republikeinen overstag

De Republikeinse leiders in het Amerikaanse Congres hebben na maandenlange onderhandelingen toegezegd in te stemmen met een bijdrage van bijna 18 miljard dollar aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Dit bleek gisteren tijdens debatten over de Amerikaanse begroting. Sonny Callahan, die de onderhandelingen over het IMF-budget namens het Huis van Afgevaardigden leidde, verklaarde: “Het IMF is geen probleem meer. Dat is geregeld.'

In ruil voor de bijdrage van 17,9 miljard dollar (zo'n 33 miljard gulden) zal - zoals door de Republikeinen als voorwaarde was gesteld - de werkwijze van het IMF ingrijpend veranderd worden. Samen met andere landen moeten de Verenigde Staten de hervorming van het monetair instituut regelen.

Zo moeten landen leningen sneller terugbetalen, gaat de rente omhoog en zal het IMF meer openheid geven in zijn beleid. Volgens Newt Gingrich, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, is het niet langer de bedoeling dat het IMF in het geheim opereert.

Een andere voorgestelde wijziging betreft een liberalisering van handelsbelemmeringen. Ook moet er een vaste adviescommissie van parlementariers in het leven worden geroepen, die op de hoogte moet worden gehouden van wat er gaande is binnen het IMF. Er moet daarnaast meer aandacht komen voor aspecten als arbeidsomstandigheden en milieu in de landen waaraan door het IMF geld geleend wordt.

De toezegging van de Republikeinen is een overwinning voor het Witte Huis dat al maanden pleit voor een bijdrage aan het IMF wegens de economische crisis die met name Rusland, Azie en delen van Latijns Amerika heeft getroffen. De overeenkomst geeft het IMF meer armslag voor leningen aan crisislanden.

De druk op het Congres, waarin de Republikeinen een meerderheid hebben, om akkoord te gaan, is de laatste tijd sterk toegenomen. Door financiele steunoperaties aan onder meer Zuid-Korea Indonesie en Rusland beschikt het IMF niet over veel middelen meer om landen uit de brand te helpen.

Naar nu blijkt is ook een flinke injectie in Brazilie nodig, waar grote Amerikaanse belangen op het spel staan.

De miljardenbijdrage moet formeel nog goedgekeurd worden door het Congres. Dit zal gebeuren wanneer de volksvertegenwoordiging instemt met de begroting van president Clinton, omdat de bijdrage daar deel van uitmaakt. De afgevaardigden verwachten de onderhandelingen hierover spoedig af te ronden. (Reuters, AP)