BOEKENLIJST

Behalve de Keuzegids Hoger Onderwijs (zie pagina 2 van deze bijlage) zijn er vele boeken te raadplegen over studiekeuze en succesvol studeren:

Nieuwe gids voor school en beroep A. Martens. Compact en nuttig. Uitvoerig maar zonder oordeel over de opleidingen. 35ste editie. Uitgeverij De Toorts. 49,90 gulden.

Elsevier Opleidingen en Beroepen Almanak 1999 Gids over 5.000 beroepen.Uitgebreide beschrijvingen van opleidingen, toelatingseisen en de diverse mogelijkheden na de opleiding. Uitgever: Elsevier. 79,50 gulden.

Elsevier Special, De beste studies. Bijlage bij weekblad Elsevier van 26 september. Onderzoek naar de beste universitaire studies op basis van onderzoek NIPO/IOWO. Voor 3,95 gulden na te bestellen bij Elsevier Lezersservice (9-16 uur), (020) 515 91 91 antwoordnr. 2418, 1000 PA Amsterdam.

250 beroepen en hun opleidingen Gids over 250 beroepen. Categorieen zijn onder meer `beroepen voor stoere meiden' en `spannende beroepen'. Editie 1997. Uitgever: Elmar. 24,50 gulden.

Almanak voor aankomende studenten Editie 1997. Voor aankomende studenten in het MBO, HBO en aan universiteit. Is enigszins verouderd, maar geeft veel praktische informatie over studiefinanciering kamerhuur en studiekeuze. Met diskette.Uitgeverij Nutbey. 29,50 gulden.

Studieplanning H.C.Schouwenburg. Veel tips over studietechnieken: studeer succesvol door de studie goed in te delen. Uitgever: Wolters-Noordhoff. 24,50 gulden.

How to study abroad Teresa Tinsley. Engelstalige gids, met veel nuttige informatie over mogelijkheden en benodigdheden om in het buitenland te studeren. Uitgever: How to Books. 29,50 gulden.Studiegids Hoger Onderwijs 1998 Grote gids van het Landelijk Dienstverlenend Centrum voor studie- en beroepsvoorlichting.

Brengt het aanbod van opleidingen aan hogescholen en universiteiten uitvoerig in beeld. Niet te koop in de winkel, wel te vinden in de bibliotheek.

Voor 70 gulden te bestellen bij LDC-publicaties, postbus 1064, 7940 KB in Meppel.

Editie 1999 verschijnt binnenkort.