Asielbeleid splijt coalitiepartijen; Botsing tussen VVD en PvdA

Tussen de regeringsfracties is het gisteren tot een ernstige botsing gekomen over het asielbeleid. Volgens de VVD krijgen te veel niet-vluchtelingen uiteindelijk toch asiel in Nederland. Coalitiepartner PvdA betitelde deze uitlatingen als suggestief en demagogisch.

“Er bestaat nu een beeld dat iedereen die naar Nederland komt, mag blijven. Dat beeld moet verdwijnen', aldus het Tweede-Kamerlid H. Kamp (VVD). Tijdens een overleg gisteren met staatssecretaris J. Cohen (Justitie, PvdA) over zijn maatregelen om de noodsituatie in de opvang van asielzoekers het hoofd te bieden, pleitte de VVD voor een hardere aanpak. “Het is de hoogste tijd dat de knop omgaat. Minder mensen moeten naar Nederland komen en meer mensen moeten Nederland verlaten. Bij dat beleid kan de staatssecretaris rekenen op steun van de VVD.'

Het debat eindigde in een ruzie-achtige sfeer tussen vooral VVD en PvdA. “Het uitzicht op een effectief asielbeleid is er niet groter op geworden met twee van de drie coalitiepartijen die elkaar in de haren vliegen' concludeerde het Tweede-Kamerlid M. Verhagen (CDA). Zijn collega L. Middel (PvdA) zei vanochtend desgevraagd: “Als dit de nieuwe stijl van de VVD is, dan betreur ik dat bijzonder.'

Staatssecretaris Cohen wilde niet ingaan op de roep van de VVD om hardere maatregelen. Hij wees het voorstel van VVD en CDA af om asielzoekers die buiten hun schuld langer dan drie jaar op een verblijfsvergunning hebben moeten wachten, niet langer automatisch in Nederland toe te laten. In het regeerakkoord hebben PvdA VVD en D66 afgesproken de termijn van drie jaar te handhaven.

Cohen ging ook niet in op de eis van de PvdA om de omstreden legertenten nabij Ermelo, waar nieuwe asielzoekers worden opgevangen, direct op te doeken. Eerder had de bewindsman laten weten deze opvang “niet veel zaaks' te vinden. Cohen zoekt momenteel naar andere voorzieningen.

De Nationale Ombudsman heeft vanochtend laten weten dat het aantal klachten over de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in 1998 is gestegen.

In het eerste half jaar ontving de ombudsman 650 klachten. In het hele jaar 1997 waren dat er 764. De klachten betreffen vooral de trage afhandeling van dossiers, wat leidt tot een lang verblijf in de overvolle opvangcentra. Ook klagen asielzoekers en rechtshulpverleners dat Justitie hun te weinig informatie geeft over de stand van behandeling van hun verzoek om toelating. “De cijfers', zo schrijft Ombudsman M. Oosting in een brief aan de Tweede Kamer, “wijzen op duidelijke knelpunten in het verwerkingsproces binnen de IND.'