Aanklager Starr weer onder vuur; Republikeinen impopulair

Kenneth Starr, de onafhankelijke aanklager die het gedrag van president Clinton in de affaire-Lewinsky heeft onderzocht, is opnieuw zelf onder vuur komen te liggen.

Starr blijkt in 1994 als advocaat herhaaldelijk juridisch advies te hebben verstrekt aan de raadslieden van Paula Jones, de vrouw die president Clinton heeft aangeklaagd wegens seksuele intimidatie. Dat betekent dat Starr mogelijk een belangenconflict had toen hij in januari toestemming vroeg om zijn onderzoek van de president uit te breiden tot de affaire-Lewinsky. Clintons pogingen om zijn verhouding met Lewinsky te verhullen tegenover de raadslieden van Jones vormden het uitgangspunt van Starrs onderzoek.

Een van de voormalige advocaten van Jones, Gil Davis, bevestigde gisteren voor de Amerikaanse omroep National Public Radio (NPR) dat hij Starr in 1994, toen hij nog geen onafhankelijke aanklager was, “vier, vijf, mogelijk zes keer' om raad heeft gevraagd over de juridische aansprakelijkheid van Clinton. Verschillende deskundigen van uiteenlopende politieke kleur verklaarden dat Starr dat had moeten melden toen hij minister van Justitie Reno ver- zocht om uitbreiding van zijn bevoegdheden tot de Lewinsky-zaak.

Starr gaf gisteravond een verklaring uit dat hij Reno “niet misleid' heeft, omdat zijn contacten met het Jones-kamp niet geheim waren. Eerder deze maand had Reno al om andere redenen aangekondigd een onderzoek in te stellen naar de manier waarop Starr zijn takenpakket in januari met de affaire-Lewinsky wist uit te breiden. Volgens Clintons advocaat David Kendall heeft Starr dat wellicht op een oneigenlijke manier voor elkaar gekregen.

In een brief aan Justitie wijst Kendall erop dat het belangrijkste argument dat Starr in januari gebruikte om de affaire-Lewinsky naar zich toe te trekken - namelijk dat het Witte Huis Lewinsky zwijggeld leek te betalen in de vorm van een baan - verdacht is.

Uit de aanhangsels bij het rapport van Starr aan het Congres blijkt immers dat Lewinsky's voormalige vriendin Linda Tripp Lewinsky aanmoedigde om een goeie baan te eisen. Mogelijk manipuleerde Tripp zo de gebeurtenissen om Starr een aanleiding te geven om zijn jurisdictie uit te breiden. En mogelijk had Starr Tripp daartoe aangemoedigd, aldus Kendall.

Steeds meer opiniepeilingen geven aan dat het Amerikaanse publiek negatief oordeelt over de manier waarop het Congres Clinton onderwerpt aan een impeachment-onderzoek. In een week zou de populariteit van de Republikeinse meerderheid zijn gedaald met meer dan tien punten.

Henry Hyde, de voorzitter van de commissie van justitie in het Huis van Afgevaardigden, zei gisteren in een vraaggesprek met The Washington Post dat hij overweegt om het aantal van vijftien mogelijke aanklachten tegen de president te verminderen. Alleen op die manier zou het mogelijk zijn het impeachment-onderzoek af te sluiten voor het einde van het jaar zoals Hyde zich voorgenomen heeft. Hyde wil het onderzoek beperken tot twee aanklachten: dat Clinton onder ede loog en dat hij de rechtsgang tegenwerkte.