Winnaars en verliezers

Winnaars

Gezin met twee kinderen, jaarsalaris 55.000 mark

1999: Lastenverlichting van 1.000 mark per jaar ofwel 83,33 per maand. Daarvan bestaat 60 mark uit kinderbijslag; 23,33 mark is puur belastingvoordeel.

2000: De lastenverlichting stijgt tot 1.800 mark per jaar ofwel 150 mark per maand, minus 60 mark kinderbijslag levert 90 mark belastingvoordeel op.

2002: Lastenverlichting bedraagt 2.700 per jaar ofwel 225 mark per maand. Met aftrek van de kinderbijslag, die wordt verhoogd tot 80 mark, resteert een netto-lastenverlichting van 145 mark per maand.

Verliezers

Bedrijven alle ondernemingen die hun winst door middel van bepaalde afschrijvingen, verliezen of tijdelijke vrijstellingen weten te verminderen. Bedrijven (met name verzekeraars) die stille reserves hebben opgebouwd voor slechtere tijden, moeten hierover voortaan volledige belasting betalen. In totaal worden 70 `excessieve' afschrijvingsmogelijkheden ongedaan gemaakt; over details wordt nog gestreden, maar het grootste deel komt voor rekening van het bedrijfsleven.

Gehuwde tweeverdieners het belastingvoordeel dat wordt bereikt doordat beide inkomens bij elkaar worden opgeteld en belast, zal met tweederde worden verminderd.

Spaarders het belastingvrije spaarbedrag wordt gehalveerd van 6.000 mark naar 3.000 mark per jaar (boven 3.000 mark wordt de rente voortaan belast).

Werknemers het belastingvoordeel voor `afkoopsommen' bij ontslag door de werkgever wordt gehalveerd. Jubileumuitkeringen worden voortaan belast.

Aandeelhouders de `speculatieclausule' voor koerswinst wordt verdubbeld tot een jaar. Wie zijn aandelen binnen een jaar met winst verkoopt wordt belast.

Huizenbezitters wie zijn huis binnen tien jaar wil verkopen moet belasting betalen over de winst; na tien jaar is dat niet meer het geval.

Monumenten wie kantoren of woningen in saneringsgebieden wil moderniseren, ziet de aftrekposten gehalveerd worden.