Werkloosheid China verdubbeld

Onder de stadsbevolking in China heerst een werkloosheid van 8 procent. Dat is tweemaal zo veel als het percentage dat tot voor kort als officieel werkloosheidspercentage werd genoemd, zo heeft het persbureau Nieuw China vandaag bekendgemaakt. Het land heeft zijn rekenmethode aangepast aan de veelal in westerse landen gehanteerde berekeningen. Ook werknemers die zijn ontslagen en nog geen werk hebben gevonden, staan nu als werkloos te boek. (AFP)