Verzelfstandiging NMa ter discussie

De regeringspartijen zijn verdeeld over de versnelde verzelfstandiging van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). PvdA en VVD zijn voor verzelfstandiging van de concurrentiewaakhond, D66 is tegen, evenals het CDA.

Dit bleek gisteren bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken door de Tweede Kamer. Minister Jorritsma (Economische Zaken) wil de NMa al op 1 januari 1999 omvormen tot een zogeheten zelfstandig bestuursorgaan en zo op een grote afstand brengen van de politiek. Aanvankelijk zou dit pas op 1 januari 2001 gebeuren, na een evaluatie door de Kamer.

De NMa, die begin dit jaar is begonnen staat volgens het Tweede Kamerlid Van Walsem (D66) “nog in de kinderschoenen' en moet daarom voorlopig in de invloedsfeer van de Kamer en de minister blijven. Van Walsem refereerde aan de Opta, de toezichthouder voor de telecommunicatiemarkt, die al geheel zelfstandig is en onlangs hard heeft ingegrepen in de telefoontarieven van KPN. Hoewel Van Walsem ontkende een politieke uitspraak te willen doen over de beslissing van de Opta, gaf hij toe dat zijn wens voor een overgangsperiode voor de NMa is “ingegeven doordat ik niet onverdeeld gelukkig ben met de uitspraak'.

Het Tweede Kamerlid Van Zuijlen (PvdA) zei daarop `blij' te zijn dat de Opta geheel onafhankelijk is en wil hetzelfde voor de NMa: “Ik vind het niet wenselijk dat de lobby zo dicht op de politiek zit.' Een eventuele evaluatie levert volgens haar niet veel op. Haar collega Voute (VVD) wil ook een versnelde verzelfstandiging van de NMa, maar pleitte er wel voor om de Opta bij de NMa onder te brengen om “versnippering van het toezicht' tegen te gaan.

Voor het CDA toont de beslissing van de NMa om de fusie Vendex-KBB toe te staan aan dat de “kartelwaakhond nog niet kan loslopen'. Volgens het Kamerlid Leers leidt deze fusie tot een te sterke positie van het detailhandelsconcern ten nadele van het midden- en kleinbedrijf. Voute wees hem erop dat het NMa-verbod op de fusie tussen RAI en Jaarbeurs juist gunstig is voor het midden- en kleinbedrijf.