Uitbreiding Den Haag inzet referendum

Inwoners van de vijf Haagse randgemeenten kunnen vandaag bij een volksraadpleging hun mening geven over de herindelingsplannen van de provincie Zuid-Holland. De uitslag van de volksraadpleging is van symbolische waarde en zal geen bindende gevolgen hebben voor de uiteindelijke besluitvorming door de provincie.

Volgens het herindelingsplan van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zullen vanaf 1 januari volgend jaar de nieuwe bouwlocaties Ypenburg en Leidschenveen, alsmede kleine stukjes van Rijswijk, Voorburg Leidschendam, Pijnacker en Nootdorp bij Den Haag worden gevoegd. Dit zou de stad op termijn een bedrag van dertig miljoen gulden per jaar moeten opleveren.

De randgemeenten voeren al maanden campagne tegen de plannen en hopen vandaag met een volksraadpleging aan te tonen dat het overgrote deel van hun inwoners niets voelt voor het plan.

De 120.000 stemgerechtigde inwoners kunnen op stembureaus aankruisen of ze voor of tegen het plan van de provincie zijn.

De randgemeenten hopen de besluitvorming met de volksraadpleging nog te kunnen beinvloeden. “Als de opkomst vandaag boven de 50 procent is zou het wel heel raar zijn als de provincie niets met de uitslag doet', aldus een woordvoerder van de gemeenten. Vanmiddag tegen twaalf uur lag het opkomstpercentage op ongeveer tien procent.

De gemeente Den Haag noemt de actie van de randgemeenten “een verkapte handtekeningenactie waarvan de uitslag van tevoren vast staat'. “Het is vreemd dat de gemeenten een volksraadpleging houden over iets waarover ze zelf niet kunnen beslissen', aldus een woordvoerder van de gemeente Den Haag.

Een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland laat weten dat het niet voor de hand ligt dat Gedeputeerde Staten de plannen nog zullen veranderen.

“Het plan is eerder al gewijzigd en dat is toen mede gebeurd op basis van de bezwaren uit de randgemeenten. Gedeputeerde Staten zullen niet met nog een aanvulling gaan komen', aldus de woordvoerder van de provincie.

Op 6 november nemen de Provinciale Staten een besluit over de herindeling.