Strubbelingen in driehoek; Aanpak Amsterdamse politie stuit op weerstanden

De verhoudingen binnen de Amsterdamse `driehoek' (burgemeester, korpschef hoodofficier van justitie) staan onder spanning. “Er zijn inderdaad wat strubbelingen', bevestigt een woordvoerder van justitie. Justitie reageerde gisteren “hoogst verbaasd' op het verschijnen van een boekje voor agenten met daarin tips voor strenger bekeuren. Volgens justitie heeft de politie dit boekje ten onrechte gepresenteerd als nieuw streng beleid. “Dit is in het geheel niet in de driehoek aan de orde geweest.'

Ook de woordvoerder van de burgemeester laat weten dat plaatsvervangend korpschef Van Riessen er niet verstandig aan heeft gedaan het verschijnen van dit boekje in de media als een nieuw offensief tegen kleine overtredingen te presenteren. Maar volgens de politie is er niet meer aan de hand dan uitvoering van bestaand beleid dat in de driehoek is besproken. Bij zijn aantreden ruim een jaar geleden had korpschef Kuiper al aangekondigd harder te willen optreden tegen kleine overtredingen zoals door rood licht rijden. Geen van de hoofdrolspelers voelt zich geroepen om spanningen in de driehoek hardop te ontkennen. Korpschef Kuiper heeft volgens zijn woordvoerder geen zin om op de verhoudingen in de driehoek in te gaan. “Bel mijn woordvoerder maar' is het enige dat hoofdofficier Vrakking kwijt wil. Ook burgemeester Patijn wil geen toelichting geven. Volgens zijn woordvoerder is het een kwestie van communicatie die beter moet.

Dat justitie zo fel reageert op het naar buiten brengen van “een op zichzelf heel mooi boekje' staat niet op zich. Vorige maand veroordeelde justitie in scherpe bewoordingen de handelwijze van de politie in de zaak-Buis. Toen werd bekend dat politieagenten met F. Buis, die tijdens de Eurotop was gearresteerd afspraken hadden gemaakt over het niet instellen van een hoger beroep. De politieagenten erkenden dat Buis ten onrechte was gearresteerd. Buis kreeg een schadevergoeding toegezegd, afgesproken werd dat hij de zaak niet in de publiciteit zou brengen. “Dit raakt het fundament van het strafrecht', zei persofficier J. Steenbrink toen.

Een maand daarvoor liet korpschef Kuiper in het tv-programma Netwerk weten een voorstander te zijn van het interneren van `draaideurcriminelen'.

Justitie was niet op de hoogte van het plan.

Voor de zomervakantie kwam het tot een hoog oplopend conflict tussen burgemeester Patijn en hoofdofficier Vrakking over de aanpak van tippelprostitutie. Vrakking kondigde via de media aan verslaafde prostituees niet langer te vervolgen.