Roos wordt geen baas van marechaussee

Brigade-generaal K.C. Roos wordt geen bevelhebber van de Koninklijke Marechaussee. Hij heeft besloten “om hem moverende redenen' van deze post af te zien, zo heeft Defensie vandaag bekend gemaakt. De Roos, die onlangs in opspraak kwam, zou op 1 februari het bevel van generaal D.G.J. Fabius overnemen.

Roos (53) is sinds 27 oktober 1993 plaatsvervangend bevelhebber der Koninklijke Marechaussee. Voor die tijd behoorde hij onder meer tot de VN-macht die toezicht hield op de verkiezingen in Cambodja. Roos vertrekt nu binnenkort naar New York waar hij als generaal-majoor een staffunctie gaat vervullen bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties.

Roos behoorde tot de opperofficieren van de Koninklijke Marechaussse die onlangs het verwijt kregen het openbaar ministerie in Arnhem enkele jaren geleden niet te hebben ingelicht over mogelijke strafbare feiten die door Nederlandse militairen in Angola zouden zijn begaan. De vroegere officier van justitie in Arnhem, A.P. Bezier, verweet de leiding van de Marechaussee dat deze pas in maart 1997 het OM op de hoogte stelde.

De Marechausseevereniging leverde onlangs kritiek op Roos omdat deze in 1995 er mee had ingestemd dat het debriefingsrapport van het DutchBat over de val van Srebrenica geheim zou zijn waardoor mogelijke misdragingen van militairen niet aan het OM bekend werden.