PvdA: Aantal passagiers op Schiphol naar zestig miljoen

De PvdA wil de harde grens van maximaal 44 miljoen passagiers op Schiphol loslaten. Daartegenover moet echter staan dat er strengere milieuregels gaan gelden. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de discussie in een zware PvdA-commissie die zich de afgelopen weken over de toekomst van de luchtvaart heeft gebogen.

De werkgroep, onder voorzitterschap van oud-commissaris van de koningin R. de Wit, wil ook dat de vijfde baan niet op de geplande locatie wordt aangelegd. In plaats daarvan zou de huidige Zwanenburgbaan gedraaid moeten worden. Daarnaast moet dan een nieuwe baan komen, de zogenoemde `5GG-optie'. Onder die voorwaarden zou Schiphol kunnen uitgroeien tot maximaal 60 miljoen passagiers. Op de langere termijn is een aanvullende luchthaven in de Noordzee een optie. Flevoland is voor de PvdA-werkgroep definitief afgevallen als locatie. In de commissie is veel steun voor wettelijk afdwingbare normen op het gebied van veiligheid luchtkwaliteit en stank.

De PvdA-commissie was zeer breed samengesteld. Naast de Tweede-Kamerleden Crone, Feenstra en Van Gijzel maakten onder meer voorzitter Zijderveld van de Vereniging Milieudefensie gedeputeerde Wildekamp, Eerste-Kamerlid Linthorst en voormalig Schiphol-functionaris Van Ingen Schenau deel uit van de werkgroep.

Commissieleden benadrukken desgevraagd dat de uitkomsten slechts `discussiepunten' zijn. C. Zijderveld van Milieudefensie zei vanmorgen dat er een “gezonde uitwisseling van argumenten' is geweest, maar “dat we moeten oppassen voor euforie'. Ondanks eventuele strengere milieunormen wil de milieubeweging zeker niet zomaar akkoord gaan met grotere aantallen passagiers. “Voor ons staan de economie van het genoeg en een selectiever gebruik van Schiphol onverminderd hoog op de agenda', aldus Zijderveld.

Binnen de PvdA lopen de meningen over de toekomst van de luchtvaart zeer uiteen. Een `redactiecommissie' uit de werkgroep gaat de belangrijkste uitkomsten van de discussie op papier zetten. Ze zullen als uitgangspunt dienen bij een conferentie die de PvdA op 31 oktober in Haarlem houdt. Het kabinet wil nog dit jaar een besluit nemen over de toekomst van de burgerluchtvaart in Nederland.