Pessimisme krijgt vat op middelgrote ondernemingen

Directeuren van middelgrote bedrijven (twintig tot vijfhonderd werknemers) zijn uiterst pessimistisch over de toekomstige macro-economische situatie. Over de omzetontwikkeling in het komende jaar van hun eigen bedrijf zijn de ondernemers evenwel zeer optimistisch.

Dat blijkt uit een vandaag gepresenteerd onderzoek van de Stichting TrendMeter onder vierhonderd directeuren van middelgrote bedrijven. In deze stichting participeren onder meer Van Lanschot Bankiers en werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Het pessimisme over de wereldeconomie heeft de afgelopen vijf maanden toegeslagen onder de ondernemers. In mei verwachtte slechts 10 procent van de middelgrote bedrijven een verslechtering van het economische klimaat en 47 procent een verbetering. Nu gaat 39 procent van de ondernemers uit van een verslechtering en nog maar 19 procent van een verbetering.

Omdat de orderportefeuilles van de bedrijven nu nog overvol zitten, denken de directeuren niet dat hun omzet de komende twaalf maanden zal dalen. Bijna viervijfde van hen beoordeelt de eigen omzetontwikkeling als gunstig tot zeer gunstig. Wel geloven ze dat de orders zullen teruglopen en dat de werkgelegenheid in het middenbedrijf komend jaar niet meer zo krachtig zal groeien als het afgelopen jaar.

Vooral bouw- en installatiebedrijven en transport-, opslag- en communicatiebedrijven stellen zich in op een sterk teruglopende groei van hun orderportefeuilles. Ook hebben deze bedrijfstakken het minste vertrouwen in de komende economische ontwikkelingen. Ondernemers uit de horeca en detailhandel zijn wat dit betreft het meest optimistisch.

De internationaal georienteerde middelgrote bedrijven hebben de afgelopen tijd gemerkt dat hun winsten beginnen terug te lopen. De onderzoekers menen dat dit komt door de waardevermindering van Aziatische valuta's waardoor Aziatische bedrijven hun producten goedkoper aan kunnen bieden dan hun Westerse concurrenten. Ook is de concurrentie op de voor het Nederlandse middenbedrijf belangrijkste afzetmarkt, Europa toegenomen.

Steeds meer handel wordt verlegd naar Europa, omdat afzetmarkten elders in de wereld wegvallen.

Door het pessimisme over de wereldeconomie, de afnemende groei van orderportefeuilles werkgelegenheid en winsten loopt ook de investeringsbereidheid van de middelgrote bedrijven terug. Waar in mei nog de helft van de ondernemers een investeringstoename verwachtte, is dat nu 39 procent. Het aantal ondernemers dat van plan is minder te investeren verdubbelde naar 18 procent.

De directeuren van de middelgrote bedrijven hebben steeds meer moeite personeel te vinden. De helft van hen verwacht dat dit probleem komend jaar ernstiger wordt. Goed personeel behouden kost de ondernemers evenwel minder moeite dan het vinden van nieuwe mensen.