PARKEREN

De voltallige automatenbranche kampt met problemen bij de overgang van gulden naar euro, maar vooralsnog hebben alleen de exploitanten van parkeerautomaten een oplossing bedacht. Zij hebben onderling afgesproken massaal de overstap te maken van chartaal betalen, met munten en bankbiljetten, naar chippen. Zij weten zich daarbij gesteund door minister Zalm (Financien), die eveneens pleit voor bevordering van elektronisch betalen, zodat er na 1 januari 2002 minder euro's nodig zijn om het chartale betalingsverkeer soepel te laten verlopen.

Een probleem is nog dat consumenten maar niet willen wennen aan betalen met een chipkaart. Ondanks kostbare campagnes van de banken worden chipper (van de Postbank) en chipknip (van de andere banken) nog maar mondjesmaat gebruikt. Terwijl PIN-betalen voor grotere bedragen volledig is ingeburgerd, betaalt de Nederlandse consument kleine bedragen, waar de chipkaarten voor bedoeld zijn, liever gewoon contant.

Maar of de consument wil of niet, als hij over een paar jaar wil parkeren, zal hij wel met een chipkaart moeten betalen. Beheerders van parkeerautomaten vaak gemeentes, kunnen zich dat best veroorloven, want zij hebben een sterke machtspositie: ze bezitten in hun gemeente vaak een monopolie.