Linkse econoom; AMARTYA SEN

Een links-liberale econoom met de bescheidenheid van Tinbergen. Zo schetst prof. dr. J.W. de Beus van de Groningse faculteit Wijsbegeerte de Indier Amartya Sen. Vandaag werd bekend dat Sen de Nobelprijs voor Economie heeft gewonnen.

“Ontzettend leuk voor hem', reageert de politiek filosoof De Beus op de toekenning. “Ik heb hem al jaren op mijn lijstje staan van kanshebbers. Hij behoort tot een selecte groep economen, maar ook dan kan het gemakkelijk tien jaar duren voordat je de Nobelprijs krijgt.'

Volgens De Beus, die drie jaar geleden samen met Sen het boek `Welzijn, vrijheid en maatschappelijke keuze' uitgaf, is Sens onderzoek naar armoede en hongersnood vermaard. “Hij heeft betoogd dat hongersnood nooit in een democratie kan plaatsvinden. Het verzet tegen zo'n misstand zal zo groot zijn, dat een democratische regering altijd gedwongen is om de noodzakelijke hervormingen door te voeren.'

Ook heeft Sen veel onderzoek verricht naar de sociale politiek in ontwikkelingslanden. “Volgens hem is het voeren van een sociale politiek niet alleen rechtvaardiger, maar op de langere termijn economisch ook verstandiger', aldus De Beus.

Maar Sen heeft zijn onderzoek niet beperkt tot de ontwikkelingslanden. De econoom, die na een carriere in de Verenigde Staten nu in het Engelse Cambridge doceert, heeft een nieuw welvaartsbegrip ontwikkeld. “Daarin spelen zaken als rechtvaardigheid en welzijn een grote rol. De Verenigde Naties komen jaarlijks met een wereldwijde meting naar welvaart en ik ben ervan overtuigd dat Sen een belangrijke rol heeft gespeeld in de samenstelling van deze indicator', aldus De Beus.

Sen staat bekend als een linkse econoom maar hij heeft zich niet - zoals veel andere linkse economen - gedistantieerd van de traditionele economie. “Ik geloof, net zoals Adam Smith, zowel in de markt als in de beperkingen van de markt', verklaarde hij drie jaar geleden in een interview met deze krant.

Volgens de vooraanstaande PvdA'er De Beus is de bescheidenheid van Sen opvallend. “Hij staat altijd open voor collega's of journalisten. Dat komt niet zoveel voor op dit niveau want heel wat economen denken dat zij om welke reden dan ook dichter bij God staan. Hij is net zo bescheiden als de Nederlandse Nobelprijs-winnaar Tinbergen'.