Inzet hulpgeld Congo-oorlog nader bekeken; Herfkens vraagt hulp IMF

Minister Herfkens van Ontwikkelingssamenwerking wil meer duidelijkheid over de vraag of Nederlands ontwikkelingsgeld wordt gebruikt in de oorlog rond Congo.

Herfkens heeft daartoe de directeur van het IMF gevraagd gegevens te verschaffen over de defensie-uitgaven van de landen die betrokken zijn bij het gewapend conflict in Midden-Afrika.

Dit blijkt uit de brief die de ministers Herfkens en Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Vanmiddag debatteert de Kamer over de ontwikkelingshulp aan de landen in Midden Afrika.

In de brief schrijven de ministers “niet uit te sluiten' dat Nederlande hulp door de ontwikkelingslanden wordt aangewend “voor andere doeleinden dan afgesproken tussen donoren en het ontvangende land'. Herfkens heeft daarom het IMF vorige week gegevens gevraagd over de defensie-uitgaven van betrokken landen. Het IMF beschikt doorgaans over veel meer informatie aangaande begrotingen van ontwikkelingslanden dan Nederland. De directeur van het IMF heeft de gegevens toegezegd.

Vorige week kwam uit dat de laatste jaren ongeveer 1,5 miljoen gulden Nederlandse ontwikkelingshulp bij het ministerie van Defensie van Rwanda terecht is gekomen voor de nationale Gendarmerie. De Midden-Afrika deskundige professor Filip Reyntjens zei bij die gelegenheid er zeker van te zijn “dat internationale ontwikkelingsgelden voor Rwanda terecht komen bij het leger'. Volgens de Antwerpse econoom Catherine Andre financiert de internationale gemeenschap tweederde van de overheidsuitgaven van Rwanda en kan het land dank zij deze buitenlands hulp een fors leger op de been houden.

Van Aartsen en Herfkens verwachten dat de Afrikaanse landen die nu met elkaar in conflict zijn straks meer informatie moeten verschaffen aan de donoren over hun defensie-uitgaven. In het het nieuwe Lome-akkoord dat over een paar jaar zal worden afgesloten tussen de Europese Unie en een flink aantal ontwikkelingslanden zal volgens de bewindslieden daartoe de mogelijkheid gecreeerd worden.

“Het voorkomen van excessief hoge defensie-uitgaven door middel van controleerbare en transparante opstelling van een (defensie)begroting valt ook onder het begrip `behoorlijk bestuur”, aldus de ministers in hun brief.Herfkens overweegt de hulp aan betrokken landen in Midden Afrika te beperken als het conflict rond Congo verder escaleert.

    • Dorr Een