Instituut voor keurmerk in beurshandel; DSI bewaakt kwaliteit

De effectenbranche heeft vanochtend in Amsterdam het Dutch Securities Institute (DSI) opgericht. Deze stichting naar Brits model gaat gedragscodes en kennis- en exameneisen voor effectenhandelaren bepalen.

DSI zal dezelfde taak ook op zich nemen voor beleggingsanalisten, vermogensbeheerders, pensioenfondsbeheerders en effectenadviseurs. Het instituut zal hen straks toetsen op deskundigheid en integriteit. Wie “onverdacht is inzake integriteit' en een toelatingstest doorstaat, krijgt een certificaat en wordt opgenomen in een openbaar register van het instituut. Geregisteerden die niet meer voldoen aan de normen van DSI worden daaruit geschrapt. Zo ontstaat een door beleggers te raadplegen `witboek' van werknemers in de effectenbranche. DSI is overigens niet van plan bekend te maken wie uit het register wordt verwijderd.

De toetsing door DSI is overigens niet verplicht. De leden van het instituut hopen dat het keurmerk zo'n hoge status krijgt, dat niemand om de toets heen kan. Wel overwegen de leden toetsing van eigen sollicitanten bij het DSI-register verplicht te stellen. Medio juni 1999 is de oprichting van DSI voltooid en gaat het instituut aan het werk.

De oprichting van de stichting werd vanochtend bekrachtigd door ondertekening van een `letter of intent'. Dat gebeurde door vertegenwoordigers van beursbedrijf Amsterdam Exchanges en de verenigingen van banken, beleggingsanalisten hoeklieden, market makers, commissionairs en de agrarische termijnmarkt. DSI hoopt ook op aansluiting van de pensioenfondssector.

Vertegenwoordigers van de betrokken beroepsgroepen bleken vanochtend unaniem van mening dat de huidige opleidingseisen in lijn liggen met de eisen die DSI zal stellen. DSI zal daarom van de huidige medewerkers geen examen verlangen. Hun dipoma's of werkervaring geven toegang tot een overgangsregeling. Zij moeten wel een schriftelijke integriteitsverklaring overleggen, die honderd gulden kost.

De oprichters proberen werknemers in de effectenbranche te verleiden direct registratie aan te vragen, zodat het register “een vliegende start' maakt.

President-directeur George Moller van beursbedrijf AEX lanceerde vorig jaar oktober, vlak na aanvang van het grootscheepse beursfraudeonderzoek, het plan handelaren een persoonlijke licentie te geven. Bij ontdekking van fraude zou deze dan kunnen worden ingetrokken. Dit plan werd in december afgeschoten door minister Zalm van Financien. In zijn nota `Integriteit in de Financiele Sector' schreef Zalm dat niet de individuele handelaar maar het hele beursbedrijf de verantwoordelijkheid voor fraude van medewerkers op zich moet nemen. De Stichting Toezicht Effectenverkeer, die niet meedoet aan DSI, schaarde zich achter deze opvatting.

Moller stuurde daarop in maart van dit jaar het plan om een keurmerk in te voeren naar de vaste Kamercommissie van Financien.

DSI heeft het British Securities Institute in Londen als voorbeeld. Hoewel er nog maar weinig handelaren lid van zijn, staat dit vijf jaar oude Britse instituut in hoog aanzien. Voor lidmaatschap is minimaal drie jaar ervaring vereist en het succesvol afleggen van een pittig examen.