IG Metall eist 6,5 pct meer salaris; Werkgevers: eis te hoog

De grootste Duitse vakbond, IG Metall, vindt dat het afgelopen moet zijn met de `bescheidenheid'. De bond eist een loonsverhoging van 6,5 procent voor de 3,4 miljoen werknemers in de metaalindustrie.

Klaus Zwickel, voorzitter van IG Metall, zei dit gisteren in Frankfurt aan de vooravond van de CAO-besprekingen. Volgens Zwickel is na twee jaren van loonmatiging in Duitsland een keerpunt in de CAO-politiek gewenst. Ook Oskar Lafontaine, toekomstig minister van Financien in het nieuwe kabinet van Gerhard Schroder en SPD-voorzitter, heeft eerder laten weten dat er een `einde aan de bescheidenheid' moet komen. Lafontaine, een ouderwetse Keynesiaan, pleit voor forse loonsverhogingen en stimulering van de binnenlandse koopkracht om de economie impulsen te geven.

De afgelopen twee jaar zijn de loonstijgingen in Duitsland zeer gematigd geweest, zei Zwickel en verwees ernaar dat de salarisverhogingen in de metaal lager waren dan de stijging van de productiviteit. “De gevolgen van deze loonpolitiek waren geen nieuwe arbeidsplaatsen, maar explosieve winsten', aldus Zwickel. Hij rekende voor dat de metaalindustrie de laatste vier jaar de nettowinst tot 34 miljard mark zag stijgen; tegelijkertijd verminderde het aantal banen van 4 tot 3,4 miljoen.

IG Metall houdt voor het komend jaar rekening met een stijging van de productiviteit van 2,5 procent en een inflatie van 1,5 procent, zodat er volgens Zwickel volop ruimte is voor royale loonsverhogingen.

Werkgeversvoorzitter Werner Stumpfe van `Gesamtmetall' noemde de salariseisen echter overdreven hoog. Stumpfe becijferde gisteren dat dankzij de gematigde loonontwikkeling van de afgelopen twee jaar er 60.000 nieuwe banen in de metaalindustrie zijn ontstaan. Volgens hem is er geen enkele reden van de huidige koers af te wijken.

Maar de belangrijkste vakorganisatie in Duitsland slijpt met deze hoge eisen al de messen voor het ophanden zijnde `Bundnis fur Arbeit', de `Alliantie voor Werk' die Schroder, zodra hij op 27 oktober tot kanselier wordt gekozen, wil organiseren.

Voor de nieuwe SPD-kanselier heeft het scheppen van werk topprioriteit om de hoge werkloosheid van ruim vier miljoen mensen te bestrijden. Schroder wil rondetafelgesprekken organiseren met werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers om afspraken te maken over uitbreiding van werkgelegenheid en stageplaatsen voor leerlingen.

Schroders grote voorbeeld is het Nederlandse `Akkoord van Wassenaar' dat werkgevers- en werknemersorganisaties in 1982 afsloten. Het akkoord luidde een lange periode in van loonmatiging in ruil voor werkgelegenheid.

In Duitsland wordt dit akkoord beschouwd als de basis van het Nederlandse `banenwonder'.

    • Michèle de Waard