Cohen wil al weer af van tentenkamp voor asielzoekers

Staatssecretaris Cohen (Justitie) wil nieuwe asielzoekers die op een wachtlijst worden geplaatst, op een andere manier opvangen dan in legertenten. Hij reageert daarmee op kritiek van de regeringsfracties PvdA en D66 op de opvang in legertenten bij Ermelo. De PvdA noemt deze opvang “onbetamelijk'.

Cohen zei gisteravond in het journaal de opvang in Ermelo “niet veel zaaks' te vinden. Hij zoekt naar andere mogelijkheden, maar wil hier nog niets over loslaten. De Tweede Kamer zou vanmiddag met de staatssecretaris over de asielproblematiek praten. De opvang moet wel “sober' blijven, aldus Cohen.

Op het terrein van de Generaal Spoorkazerne in Ermelo worden sinds maandag asielzoekers opgevangen, die enige tijd moeten wachten voor hun aanvraag om toelating in behandeling wordt genomen. Cohen heeft deze wachtlijst ingesteld omdat de opvangcentra vol zitten en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) het werk niet meer aankan.

Het Tweede-Kamerlid Middel (PvdA) vindt de opvang in legertenten niet humaan. “Ik ben voor sobere opvang, maar je kunt kinderen niet een aantal weken laten slapen in een tent zonder zeil op de vloer en waar de plassen op de grond staan.' Middel wil asielzoekers onderbrengen in `luxere' tenten, zoals er vorige week een in Leiden werd opgezet. Deze zogenoemde paviljoen-tent is onderverdeeld in slaapunits, heeft houten wanden verwarming en vloerbedekking. Het Tweede Kamerlid Dittrich (D66) zegt “te begrijpen dat je niet overal een partytent kunt neerzetten', maar hij wil betere voorzieningen dan in Ermelo.

Eerder wilde Cohen asielzoekers op de wachtlijst helemaal geen onderdak bieden, maar na aandringen van de fracties van PvdA en D66 besloot hij vorige week tot opvang in legertenten. PvdA en D66 stemden daar toen mee in. Regeringsfractie VVD en oppositiepartij CDA hebben minder moeite met de opvang in legertenten.

Om het tekort aan opvangplaatsen op te lossen, heeft het Tweede-Kamerlid Duivesteijn (PvdA) vanochtend voorgesteld om 800 woningcorporaties in Nederland te verplichten een woning aan asielzoekers beschikbaar te stellen. “Inspelen op de acute nood is ook een zaak van de sociale huursector', aldus Duivesteijn.