CNV wil hoger loon uitzendkrachten

Het CNV wil dat uitzendkrachten voortaan hetzelfde salaris krijgen als de vaste medewerkers en dus uitbetaald worden volgens de CAO van het bedrijf dat hen inhuurt. Vice-voorzitter D. Terpstra van het CNV verzocht de CAO-onderhandelaars van zijn vakcentrale gisteren hierop in te zetten tijdens komende CAO-onderhandelingen.

Het CNV besluit tot die stap omdat een centraal akkoord over het loon van uitzendkrachten nog altijd niet in zicht is.

De centrale verenigingen van werkgevers en vakbonden onderhandelen al een half jaar in de Stichting van de Arbeid over het loon voor uitzendkrachten.

Een akkoord is volgens ingewijden nog niet binnen handbereik. De partijen binnen de Stichting blijven vooralsnog strijden over de vraag welk loon een inhuurkracht ontvangt: het magere loon van de uitzend-CAO of het hogere loon van het bedrijf dat hen inhuurt.

Om deze gesprekken onder druk te zetten, wil het CNV dat in alle CAO's een bepaling over het loon van uitzendkrachten komt te staan. “Om te zorgen dat de positie van de uitzendkrachten beschermd wordt, roep ik op tot een offensief', sprak CAO-coordinator D. Terpstra gisteren ten overstaan van zijn CAO-onderhandelaars in Nijkerk. De discussie duurt hem te lang. Terpstra: “Ik blijf niet meer wachten op het overleg in de Stichting.'

In het voorjaar was de verwachting bij sommige sociale partners nog dat zij snel een compromis konden sluiten volgens welke werkgevers uitzendkrachten eerst enkele maanden volgens de uitzend-CAO zouden betalen en vervolgens een hoger loon zouden uitkeren op basis van de eigen CAO. Vakkrachten zoals in de bouw, zouden zelfs al vanaf de eerste dag dezelfde beloning moeten krijgen als vaste krachten. Maar zo'n akkoord is nu ver weg.

De FNV, de grootste vakcentrale, noemt de oproep van het CNV merkwaardig. CAO-coordinator H. van der Kolk wijst erop dat het gesprek met de werkgevers nog steeds loopt. Die houden momenteel beraad in de achterban en hebben daarvoor wat de vakbeweging betreft tot eind oktober de tijd.

De FNV'er heeft nog hoop op een akkoord.

De Algemene Bond Uitzendondernemingen, de koepelorganisatie van uitzendbureaus, betreurt de oproep van het CNV.

“Dit is een foute manier van doen. Er is afgesproken dit in de Stichting van de Arbeid uit te werken. Dan moet je niet, als het niet zo soepel loopt, via een omweg proberen je zin te krijgen', aldus een woordvoerster.