`Belgische SP wist al vroeg van gelden Agusta'

De openbaar aanklager in het Agusta-smeergeldproces, Eliane Liekendael, hecht geen geloof aan de verklaringen onder ede afgelopen vrijdag van Europees Commissaris Karel van Miert, oud-minister Louis Tobback en oud-minister Frank Vandenbroucke. Ze blijft bij haar standpunt dat de top van de Socialistische Partij - zowel de Vlaamse als de Waalse - al in 1988 wist dat helikopterbouwer Agusta smeergeld wilde betalen.

Volgens de drie, die als getuige waren opgeroepen in het smeergeldproces, werd de SP-top pas in 1989 op de hoogte gesteld van het aanbod van een miljoenengift. Het tijdstip is belangrijk, want als het was voor het besluit van de regering, in december 1988, om een order te plaatsen bij Agusta, dan is sprake van corruptie. Het openbaar ministerie ging gisteren net niet zo ver het drietal te beschuldigen van meineed maar advocaat-generaal Jean Du Jardin noemde hun verklaringen wel “bijzonder problematisch'.

In scherpe bewoordingen betoogde Liekendael gisteren in haar rekwisitoor dat de drie hoofdbeklaagden voormalig secretaris-generaal Willy Claes en de oud-ministers Guy Coeme en Guy Spitaels, zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie bij zowel de Agusta-aankoop als bij een bestelling het jaar daarop bij de Franse vliegtuigbouwer Dassault. Claes, die zich de afgelopen weken fel verweerde tegen de aanklachten, heeft zich volgens Liekendael tevens schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte bij het Agustacontract. Harde bewijzen hebben de aanklagers niet. “Corruptie is nu eenmaal moeilijk te bewijzen', aldus Du Jardin. Volgens hem zijn er wel “te veel toevalligheden om nog toevallig te zijn'.

Fel was ook de aanval van het openbaar ministerie op voormalig voorzitter van de Parti Socialiste Guy Spitaels. Liekendael, die hem zelf ook nog aanduidde als “meneer de voorzitter', zei dat Spitaels binnen zijn partij zo machtig was dat de “kleine soldaten' hem God noemden. “Is het denkbaar dat deze Spitaels niet afwist van het vuile geld dat Agusta en Dassault betaalden?' Zelf vergeleek Liekendael Spitaels eerder met Mefisto. “U hebt zelf dat dramatische moment meegemaakt, toen meneer de president Spitaels zijn kleine soldaat aankeek: strak, hard, koud en hatelijk', aldus Liekendael refererend aan een pijnlijke confrontatie tussen Spitaels en voormalig PS-penningmeester Francois Pirot.

De laatste beantwoordde volgens Liekendael die blik met “ongoocheling, verwarring en tranen'.

Het OM pakte vandaag directeur Serge Dassault aan. Volgens advocaat-generaal Du Jardin had Dassault een ingenieus systeem van corruptie ontwikkeld waarbij hij familiebezittingen in Zwitserland gebruikte. Du Jardin vroeg om een straf die als voorbeeld kan dienen. Vanaf morgen kunnen de advocaten van de in totaal twaalf verdachten reageren. Het Hof van Cassatie zal naar verwachting begin december uitspraak doen.