Vertraging van EU-steun voor grote concerns; Parlement eist meer geld

Grote Nederlandse concerns als Philips, DSM, Akzo Nobel en KPN moeten rekening houden met een vertraging van nieuwe Europese steungelden voor onderzoek en ontwikkeling.

Het Europees Parlement en de EU-lidstaten konden gisteravond geen overeenstemming bereiken over een nieuw researchprogramma voor vier jaar. De vijftien lidstaten van de EU willen van 1999 tot en met 2002 slechts 14,3 miljard ecu (31,5 miljard gulden) per jaar uittrekken voor onderzoek en ontwikkeling. Van dat geld komt doorgaans 8 procent terecht bij Nederlandse universiteiten en vooral bedrijven. Het Europees Parlement vindt 15 miljard ecu (33 miljard gulden) echter een absoluut minimum. Het EP heeft in deze kwestie medebeslissingsrecht.

In een verzoeningsprocedure liet Duitsland maandag weten geen besluit te kunnen nemen, omdat er momenteel geen regering is. Spanje wil alleen praten over een eenjarig programma. Voor het jaar 2000 en verder wil de regering-Aznar besluiten laten samenvallen met de heikele discussie over de financiering van de EU in de toekomst.

Spanje wil bovendien het parlement na 1999 niet meer mee laten beslissen. Het EP hecht echter sterk aan deze bevoegdheid. “Die zullen we niet zomaar opgeven', zegt VVD-europarlementarier Elly Plooij-Van Gorssel. “Dat zou ook in strijd zijn met het nieuwe Verdrag van Amsterdam. Voorlopig zijn we daar nog niet uit.' Op 10 november volgt een laatste poging om tot overeenstemming te komen.

De parlementscommissie voor onderzoek wil verder mee blijven praten over de verdeling van de gelden per sector. Dat is ook belangrijk voor het Nederlandse bedrijfsleven.

De Europese bewindslieden met verantwoordelijkheid voor onderzoek en ontwikkeling zouden vandaag in Luxemburg een voorlopige verdeling per categorie bespreken. Definitieve besluiten zijn onmogelijk zolang het EP niet instemt met de onderzoeksbegroting. (ANP)