Verscherpte controle op import varkens; Varkenspest in Duitsland

De controle op de import van varkens uit Duitsland is verscherpt. Volgens staatssecretaris G. Faber (Landbouw) is die maatregel genomen, omdat zondag in de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen gevallen van varkenspest zijn vastgesteld.

Faber heeft bepaald dat van varkens die vanuit Duitsland worden geimporteerd twee bloedmonsters moeten worden genomen voor onderzoek naar varkenspest. Nu gebeurt dat maar een keer. Het eerste onderzoek gebeurt bij binnenkomst van de varkens, het tweede vier weken daarna. Totdat de uitslag bekend is, mogen de varkens het bedrijf niet verlaten.

Verder wordt de bedrijfscontrole op dierziekten verscherpt. Dierenartsen in Nederland gaan eens in de twee weken alle varkensbedrijven onderzoeken op varkenspest. Nu gebeurt dat een keer in de vier weken.

De staatssecretaris roept de Nederlandse boeren op om “extra alert te zijn bij het naleven van de hygienemaatregelen'. Vooral boeren die ook een bedrijf in Duitsland hebben moeten er op toezien dat de transporteurs de vrachtwagens goed reinigen en ontsmetten.

Volgens het Duitse persbureau DPA zijn er ongeveer 3200 dieren afgemaakt. Wat de oorzaak van de besmetting is, is nog niet officieel bekend. Maar een besmetting door wilde zwijnen wordt niet uitgesloten. Duitsland was sinds korte tijd weer vrij van varkenspest. Behalve Nederland bereidt ook Belgie maatregelen voor om het gevaar van besmetting te voorkomen.

Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen hebben met een veestapel van respectievelijk zes en zeven miljoen dieren de hoogste varkensdichtheid van Duitsland.

In Nederland wil het ministerie van Landbouw een herhaling van februari 1997 voorkomen. Toen werd bij een bedrijf in het Brabantse Venhorst voor het eerst sinds 1992 in Nederland een geval van klassieke varkenspest geconstateerd. De pest was in januari 1997 uitgebroken in het op zestig kilometer van de Nederlandse grens gelegen Duitse plaatsje Cloppenburg. Het virus bleek uit het voormalige Oost-Duitsland te zijn gekomen. De bestrijding van de varkenspestepidemie kostte vier miljard gulden; 1,9 miljard kwam voor rekening van de Nederlandse staat. De Europese Unie betaalde de resterende 2,1 miljard gulden.