Verklaring Clinton over Kosovo

President Milocsevic heeft nog niet toegegeven aan de eisen van de internationale gemeenschap. Als gevolg van die onverzettelijke opstelling hebben de zestien lidstaten van de NAVO zojuist ingestemd om aan onze militaire bevelhebbers de bevoegdheid te geven om luchtaanvallen tegen Servie uit te voeren. Dit is pas de tweede keer in de geschiedenis van de NAVO dat het bondgenootschap bevel geeft tot het gebruik van geweld het is voor het eerst dat dit gebeurt tegen een land dat zijn eigen volk op een gewelddadige wijze onderdrukt.

De internationale gemeenschap is nu gereed om in actie te komen. Maar zoals ik van begin af aan heb gezegd, zouden we er de voorkeur aan geven om deze crisis op vreedzame manier op te lossen en niet met behulp van militaire actie. Om die reden heb ik ambassadeur Holbrooke op een missie gestuurd om president Milocsevic duidelijk te maken wat de wereld van hem verwacht om NAVO-luchtaanvallen te kunnen voorkomen.

Ambassadeur Holbrooke heeft mij en de afgelopen uren ook de NAVO bericht dat, geconfronteerd met een gesloten internationaal front, president Milocsevic een aantal toezeggingen heeft gedaan. Als en ik onderstreep `als' die toezeggingen volledig worden nagekomen kunnen de doeleinden van de internationale gemeenschap, zoals gesteld in de resolutie van de Verenigde Naties, worden bewerkstelligd.

[...]President Milocsevic gaat er in de eerste plaats mee akkoord dat hij volledig zal toegeven aan de eisen van resolutie 1199 van de VN-Veiligheidsraad. In de tweede plaats heeft hij ingestemd met een indringende internationale inspectie die het nakomen van die resolutie moet verifieren. In de derde plaats is hij akkoord gegaan met het invoeren van een tijdschema voor het voltooien van een voorlopige regeling van de autonomie van de Albanezen in Kosovo.

Voortdurend zijn onze bedoelingen duidelijk geweest: een eind te maken aan het geweld in Kosovo, dat dreigt over te slaan naar de buurlanden en instabiliteit in het hart van Europa kan veroorzaken; een eind te maken aan de humanitaire catastrofe die dreigt doordat tienduizenden mensen dakloos zijn geworden en het risico lopen om in de komende winter dood te vriezen of te verhongeren; het bewerkstelligen van een onderhandelde vrede.

Maar laat ik duidelijk zijn: de toezeggingen zijn nog geen feit. De begraafplaatsen van de Balkan zijn gevuld met de gebroken beloftes van president Milocsevic. In de komende dagen zullen we ons niet alleen richten op wat president Milocsevic zegt, maar op wat hij doet.

[...]Ik hoop dat de beloftes van president Milocsevic een stap voorwaarts zijn op weg naar vrede.