SAP dringt concurrent Baan naar de achtergrond

In de strijd om grote klanten lijkt het Duitse SAP concurrent Baan steeds verder naar de achtergrond te dringen. De rode cijfers die de Nederlandse softwaremaker gisteren presenteerde, getuigen daarvan. Philips Medical Systems is al overgestapt naar SAP-producten.

Willem Punte van Philips Medical Systens (PMS) meent verlost te zijn van een van de belangrijkste kwellingen van de financieel directeur. “Niks is zo vervelend als twee mensen die tijdens een bijeenkomst verschillende cijfers hebben over hetzelfde onderwerp', vertelt hij op het sobere hoofdkantoor van PMS in het Brabantse Best. “Dan ben je twee uur aan het praten zonder dat je een stap nader tot elkaar komt.'Ergernissen als deze zijn volgens Punte uit de wereld nu de softwarepakketten van SAP in steeds meer geledingen van zijn onderneming doordringen. Twee jaar geleden besloot de financieel directeur tot een radicale ingreep toen bleek dat de Philipsdivisie, in haar eigen woorden “niet op de goede weg' was met de invoering van vergelijkbare software van het Nederlandse Baan. “We haalden telkens de planningen niet die we voor de invoer van nieuwe pakketten gesteld hadden', zegt Punte. “Daarbij bleef volstrekt onduidelijk waaraan dat lag of op welke termijn we de projecten wel zouden kunnen realiseren. Een onderzoek van KPMG wees uit dat we, als we door zouden gaan met de geplande implementatie van het Baan-pakket, te veel risico zouden lopen dat we het jaar 2000 niet zouden halen. Dat was een uiterste deadline voor de implementatie van nieuwe software.'Punte ontkent dat de keuze voor SAP is voortgekomen uit het streven vanuit de top van Philips naar een uniform pakket voor zogeheten ERP-software (Enterprise Resource Planning) programmatuur waarmee bedrijven productie, marketing, logistiek administratie en andere bedrijfsprocessen op elkaar kunnen afstemmen. Nadat bestuurslid Jan Hommen (financien en informatietechnologie) in 1997 had besloten dat er een einde moest komen aan de wirwar van pc's netwerken en e-mailsystemen hadden Philips' divisies volgens Punte de keuze uit drie verschillende ERP-softwarepakketten: SAP, Baan en het minder bekende MFG/Pro. ..TE:

Hoeveel geld er met de Philipsopdrachten voor SAP en de implementatie daarvan gemoeid is wil Punte niet zeggen.Het moet in de orde van grootte van honderden miljoenen liggen. SAP neemt immers met de divisies Consumentenelektronica, Licht Huishoudelijke Apparaten, Origin Business Electronics en PCC (zaktelefoons) een zeer belangrijke plaats in binnen de onderneming, die haar jaarlijkse IT-budget van 2,5 miljard gulden op dit moment besteedt aan drie grote brokken: de implementatie van een nieuw netwerk, nieuwe desktops en de invoering van ERP-systemen. Baan heeft binnen Philips nog een positie bij Research Machinefabrieken en de divisies Componenten en Halfgeleiders.Systemen van concurrerende leveranciers als Baan en SAP kunnen volgens Punte binnen een onderneming goed samen functioneren, als ze tenminste via goede interfaces (stukjes programmatuur die verschillende software met elkaar laten communiceren) verbonden worden. Volgens marktanalist M. Gianotten, die onlangs een onderzoek afrondde naar het gebruik van deze softwarepakketten bij Nederlandse ondernemingen is het vooral belangrijk dat de programmatuur in verschillende takken van de onderneming op dezelfde manier wordt afgesteld en gebruikt: “Gebruikers moeten het eens worden over de vraag wat er met bepaalde begrippen precies bedoeld wordt', zegt hij. “Als elke tak van de organisatie het begrip kasstroom op een andere manier definieert lukt het op centraal niveau natuurlijk nooit die stromen bij elkaar te brengen.'De belangrijkste reden dat Philips Medical Systems voor SAP koos was volgens Punte dat de softwarepakketten van de Duitse leverancier beter op de organisatie aansloten dan die van Baan.

Zowel SAP als Baan levert standaardpakketten voor een reeks uiteenlopende activiteiten van een bedrijf, maar de software in het pakket benadert vanzelfsprekend de echte processen zoals die zich afspelen slechts ten dele. Om de programmatuur naadloos op een bedrijf te laten aansluiten moet of de onderneming de manier van werken aanpassen, of handmatig extra software geprogrammeerd worden die wel precies aansluit. Philips was tot het eerste niet genegen en voor het laatste was geen tijd. Punte voelde de hete adem van het einde van het millennium in de nek. “SAP had meer oplossingen gereed', zegt hij. “Zaken die bij Baan nog niet volledig uitgetest waren, waren bij SAP al kant en klaar.' Een tweede factor die bij de keuze van Philips Medical een belangrijke rol heeft gespeeld is volgens Punte dat andere Philips-organisaties, onder meer in Duitsland waar een belangrijk deel van de activiteiten van PMS gevestigd is al klanten van SAP waren.

Evenmin als de implementatie van Baan liep de implementatie van SAP altijd op rolletjes, aldus Punte. “Het vergt enorm veel van je mensen. En de eerste drie maanden na de invoering heb je bovendien altijd problemen. Meestal niet omdat je systemen niet werken maar omdat je mensen niet werken met de systemen.'“Maar als we een deadline niet haalden dan hoorde ik dat in ieder geval enige tijd van te voren.' Dat Philips Medical Systems, pakketten vaak wel op tijd implementeerde (in Nederland bijvoorbeeld), is volgens Punte mede te danken aan de zware druk op de ketel die ontstond doordat Philips Medical voor het einde van het millennium zijn systemen vervangen moest hebben. ..TE: “Ik was gezegend met het jaar 2000', aldus Punte. “Dat hing ons als een zwaard van Damocles boven het hoofd. Daardoor was het mogelijk veel overbodige discussie in de kiem te smoren. Kan het zo? Dan doen we het zo, want het jaar 2000 is daar.'

    • Michiel van Nieuwstadt