PvdA en D66: asielzoekers niet in tenten; `Opvang nu onbetamelijk'

De regeringsfracties PvdA en D66 hebben problemen met de opvang van asielzoekers in legertenten, zoals in Ermelo. Die opvang is volgens het Tweede-Kamerlid Middel (PvdA) “onbetamelijk'.

De PvdA zal morgen tijdens een debat met staatssecretaris J.Cohen (Justitie) voorstellen nieuwe asielzoekers alleen nog op te vangen in `luxere' tenten, zoals die de afgelopen week in Leiden zijn opgezet. Tweede-Kamerlid B. Dittrich (D66) voelt er voor, maar hij wil morgen in Leiden gaan kijken.

De regeringspartijen PvdA en D66 keerden zich vorige week ook tegen het oorspronkelijke plan van PvdA'er Cohen om nieuwe asielzoekers helemaal niet meer op te vangen, maar hen op een wachtlijst te zetten. Mede onder druk van beide partijen besloot Cohen toch tot opvang van deze mensen in “zeer sobere' legertenten.

Deze tenten, die het ministerie van Justitie afgelopen weekeinde op drassig terrein liet opzetten, tellen ieder zes bedden op plastic grondzeilen met in het midden een kachel. Vorige week echter is een grote paviljoentent in Leiden neergezet voor asielzoekers die al wel tot de procedure zijn toegelaten. Deze tent is verdeeld in slaapunits, heeft dubbele wanden, verwarming en vloerbedekking. Het Kamerlid Middel wil nu dat asielzoekers die op de wachtlijst staan, ook in zo'n tent worden opgevangen.

Staatssecretaris Cohen besloot tot het instellen van de wachtlijst en het opzetten van legertenten, omdat de opvangcentra vol zitten en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) het werk niet meer aankan.

CDA-fractieleider De Hoop Scheffer pleitte daarom gisteravond tijdens een partijbijeenkomst in Deventer voor het instellen van grenscontroles. Met grenscontroles, die sinds het Verdrag van Schengen zijn afgeschaft, zou de overheid asielzoekers die via Duitsland en Belgie komen, kunnen tegenhouden en naar die landen kunnen terugsturen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft hierop afwijzend gereageerd.

Grenscontroles kunnen opnieuw worden ingesteld als de openbare orde of de nationale veiligheid in het geding is, aldus een woordvoerder. Daarvan is volgens Buitenlandse Zaken geen sprake.

Uit een steekproef van Inter/View International is gebleken dat 82 procent van de bevolking vindt dat vluchtelingen in afwachting van antwoord op hun asielaanvraag recht hebben op onderdak.